B. Ashtami 18:10
Dhanishta 18:11
V. 18:13 - 19:49
Dur: 8:13 – 9:04
12:29 – 13:21