Amavasya 7:26 
S. Padyami 5:46 
Ashwini 3:12 
V. 23:21 – 00:54 
Dur. 12:32 – 13:21 
15:00 – 15:50