Sharan Navaratri Special Ammavari Alankarana&Naivedyam

Sharan Navaratri Special Ammavari Alankarana&Naivedyam


ఆశ్వయుజ శుద్ద పాడ్యమి 07-10-2021 నుండి ఆశ్వయుజ శుద్ద దశమి 15-10-2021
శ్రీ దేవీశరన్నవరాత్రుల్లో అమ్మవారికి అలంకరణ విధానము


07-10-2021 గురువారం-ఆశ్వయుజ శుద్ద పాఢ్యమి 

 శ్రీ స్వర్ణ కవచాలంకృత దేవి

 ‘‘ ఓం శ్రీ కనకదుర్గా దేవతాయే నమో నమః’’ 

అమ్మవారికి నైవేద్యం:(హల్వపూరి /సొజ్ఞఅప్పాలు, చలిమిడి, వడపప్పు, పరమాన్నం/రైస్‌కీర్‌)

( గోల్డ్ కలర్ చీరతో అమ్మవారికి అలంకరణ )

---------------------------------------------------------

08-10-2021- శుక్రవారం - ఆశ్వయుజ శుద్ద విదియ

శ్రీ బాలా త్రిపుర సుందరీ దేవి

 ‘‘భండపుత్ర వధోద్యుక్త బాలా విక్రమనందితా’’

అమ్మవారికి నైవేద్యం: పరమాన్నం/రైస్‌ కీర్‌

(లైట్ పింక్ కలర్ చీరతో అమ్మవారికి అలంకరణ)

---------------------------------------------------------

09-10-2021- శనివారం - ఆశ్వయుజ శుద్ద తదియ

శ్రీ గాయత్రీ దేవి

‘‘గాయత్రి వ్యాహౄతి సంధ్యా నిజబృంద నిషేవితా’’

అమ్మవారికి నైవేద్యం

(అల్లం గారెలు, చింతపండు పులిహోర)

(ఆరెంజ్ కలర్ చీరతో అమ్మవారికి అలంకరణ)

--------------------------------------------------------

10-10-2021- ఆదివారం - ఆశ్వయుజ శుద్ద చవితి

శ్రీ లలితా త్రిపుర సుందరీదేవి

‘‘శ్రీ శివశతైక్యరూపిణి లలితాంబిక’’

అమ్మవారికి నైవేద్యం

(కొబ్బరి అన్నం, చింతపండు పులిహోర)

(గోల్డ్ కలర్ చీరతో అమ్మవారికి అలంకరణ)

--------------------------------------------------------

11-10-2021- సోమవారం

ఆశ్వయుజ శుద్ద షష్టి

శ్రీ అన్నపూర్ణా దేవి 

‘‘పురుషార్థ ప్రదా పూర్ణ భోగిని భువనేశ్వరీ’’

అమ్మవారికి నైవేద్యం

(దద్ధోజనం, కట్టు పొంగలి)

పసుపు/గంధపు రంగు చీరతో అలంకరణ

ఆశ్వయుజ శుద్ద సప్తమి

శ్రీ మహాలక్ష్మి దేవి 

‘‘మహేశ్వరి మహాదేవి మహాలక్ష్మి మృడప్రియ’’

అమ్మవారికి నైవేద్యం

(పూర్ణాలు/పూర్ణం బూరెలు, రవ్వకేసరి, చక్కెర పొంగలి)

 పింక్ రంగు చీరతో అలంకరణ

----------------------------------------------------------

12-10-2021- మంగళవారం ఆశ్వయుజ శుద్ధపంచమి

శ్రీ సరస్వతీ దేవి

‘‘సరస్వతి నమస్తుభ్యం వరదే కామరూపిణి విద్యారంభం కరిష్యామి సిద్ధిర్భవతు మే సదా’’

అమ్మవారికి నైవేద్యం

(పాయసం, గుగ్గిళ్ళు, అటుకులు, బెల్లం)

(వైట్ కలర్ చీరతో అమ్మవారికి అలంకరణ)

--------------------------------------------------------

13-10-2021- బుధవారం ఆశ్వయుజ శుద్ధ అష్టమి (దుర్గాష్టమి)

శ్రీ దుర్గా దేవి 

‘‘దుర్లభా దుర్గమా దుర్గా దుఖహంత్రీ సుఖప్రదాయై నమః’’

అమ్మవారికి నైవేద్యం:కదంబం

(రెడ్ కలర్ చీరతో అమ్మవారికి అలంకరణ)

-----------------------------------------------------

14-10-2021- గురువారం ఆశ్వయుజ శుద్ద నవమి (విజయదశమి)

శ్రీ మహిషాసురమర్దినీ దేవి

‘‘అపర్ణా చండికా చండముండాసుర నిఘాధిని’’

అమ్మవారికి నైవేద్యం

(పులిహోర, వడపప్పు, గారెలు, పానకం, పాకం గారెలు)

(రెడ్, బ్రౌన్ కలర్ చీరతో అమ్మవారికి అలంకరణ)

---------------------------------------------------

15-10-2021- శుక్రవారం  ఆశ్వయుజ శుద్ద దశమి (విజయదశమి)

శ్రీ రాజరాజేశ్వరి దేవి

 ‘‘రాజరాజేశ్వరీ రాజ్యధాయని రాజ్యవల్లభయేనమో నమః’’

అమ్మవారికి నైవేద్యం:లడ్డు

(గ్రీన్ కలర్ చీరతో అమ్మవారికి అలంకరణ)


మహా నివేదన ( చలిమిడి, పానకం, వడపప్పు, చింతపండు పులిహోర,  పాయసం, గుగ్గిళ్ళు, ముక్కల పులుసు, ముద్ద పప్పు, రైస్‌ మరియు మరెన్నో...)
శరన్నవరాత్రి దుర్గాదేవీ  పూజా విధానం


 ప్రారంభం - గణేష ప్రార్ధన
శుక్లాం బరధరమ్ విష్ణుమ్  శశి వర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్న వదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోప శాంతాయే
దీప ప్రజ్వలన 
దీపత్వమ్ బ్రహ్మ రూపోసి  జ్యోతిషాం  ప్రభురవ్యయః సౌభాగ్యం దేహి పుత్రాంశ్చ సర్వాన్  కామాంశ్చ దేహిమే దీపమును వెలిగించి దీపపు కుంది ని కుంకుమ అక్షంతలతో అలంకరింపవలెను
శ్లో : ఆగమార్ధం తు దేవానాం గమనార్ధం తు రాక్షసాం కురుఘంటారవం తత్ర దేవతాహ్వాన లాంఛనమ్ (గంటను మ్రోగించవలెను)
ఆచమనం
ఓం కేశవాయ స్వాహా, ఓం నారాయణాయ స్వాహా, ఓం మాధవాయ స్వాహా (అని మూడుసార్లు ఆచమనం చేయాలి)
ఓం గోవిందాయ నమః, విష్ణవే నమః, మధుసూదనాయ నమః, త్రివిక్రమాయ నమః,
వామనాయ నమః, శ్రీధరాయ నమః, ఋషీకేశాయ నమః, పద్మనాభాయ నమః,
దామోదరాయ నమః, సంకర్షణాయ నమః, వాసుదేవాయ నమః, ప్రద్యుమ్నాయ నమః,
అనిరుద్దాయ నమః, పురుషోత్తమాయ నమః, అధోక్షజాయ నమః, నారసింహాయ నమః,
అచ్యుతాయ నమః, జనార్ధనాయ నమః, ఉపేంద్రాయ నమః, హరయే నమః,
శ్రీ కృష్ణాయ నమః, శ్రీ కృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమో నమః
ఉత్తిష్ఠంతు భూతపిశాచాః ఏతే భూమిభారకాః  ఏతేషా మవిరోధేనా బ్రహ్మకర్మ సమారభే || 
(ప్రాణాయామం చేసి అక్షతలు వెనుకకు వేసుకొనవలెను.) ప్రాణాయామము (కుడిచేతితో ముక్కుపట్టుకొని యీ మంత్రమును ముమ్మారు చెప్పవలెను)

ఓం భూః ఓం భువః ఓం సువః ఓం మహః ఓం జనః ఓం తపః ఓం సత్యం ఓం తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యోనః ప్రచోదయాత్ ఓం అపోజ్యోతి రసోమృతం బ్రహ్మ భూర్బువస్సువరోమ్
ఏ  రోజు తిధి  ఆ రోజు  చెప్పుకొనవలెను.
ఓం మమోపాత్త దురితక్షయద్వారా శ్రీ మహా లక్ష్మి ప్రీత్యర్ధం శుభే శోభనే ముహూర్తే శ్రీ మహావిష్ణోరాజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్యబ్రహ్మణః ద్వితీయ పరార్ధే శ్వేత వరాహకల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భరతవర్షే, భరతఖండే మేరోర్ధక్షిణదిగ్భాగే, శ్రీశైలశ్య ఈశాన్య (మీరు ఉన్న దిక్కును చెప్పుకోవలెను) ప్రదేశే కృష్ణ/గంగా/గోదావర్యోర్మద్యదేశే (మీరు ఉన్న ఊరికి ఉత్తర దక్షిణములలొ ఉన్న నదుల పేర్లు చెప్పండి) అస్మిన్ వర్తమాన వ్యావహారిక చంద్రమానేన     (ప్రస్తుత సంవత్సరం) సంవత్సరే   (ఉత్తర/దక్షిణ) ఆయనే  (ప్రస్తుత ఋతువు)    ఋతౌ   (ప్రస్తుత మాసము) మాసే   (ప్రస్తుత పక్షము)   పక్షే   (ఈరోజు తిథి)   తిథౌ (ఈరోజు వారము) వాసరే  (ఈరోజు నక్షత్రము) శుభనక్షత్రే శుభయోగే, శుభకరణే. ఏవంగుణ విశేషణ విశిష్ఠాయాం, శుభతిథౌ, శ్రీమాన్ (మీ గోత్రము) గోత్రస్య  (మీ పూర్తి పేరు) నామధేయస్య ధర్మపత్నీ సమేతస్య అస్మాకం సహకుటుంబానాం క్షేమ స్థైర్య దైర్య విజయ అభయ,ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాభివృద్యర్థం ధర్మార్దకామమోక్ష చతుర్విధ ఫలపురుషార్ధ సిద్ద్యర్థం ధన,కనక,వస్తు వాహనాది సమృద్ద్యర్థం పుత్రపౌత్రాభి వృద్ద్యర్ధం, సర్వాపదా నివారణార్ధం, సకలకార్య విఘ్న నివారణార్ధం, సత్సంతాన సిద్యర్ధం, పుత్రపుత్రికా నాంసర్వతో ముఖాభివృద్ద్యర్దం,ఇష్టకామ్యార్ధ సిద్ధ్యర్ధం, సర్వదేవతా స్వరూపిణీ శ్రీ దుర్గాంబికా ప్రీత్యర్ధం యావద్బక్తి ద్యానావాహనాది షోడశోపచార పూజాం కరిష్యే.
(అక్షతలు నీళ్ళతో పళ్ళెములో వదలవలెను.) తదంగత్వేన కలశారాధనం కరిష్యే
కలశారాధన
శ్లో :  కలశస్యముఖే విష్ణుః కంఠేరుద్ర స్సమాశ్రితః మూలే తత్రస్థితోబ్రహ్మా మధ్యేమాతృగణా స్మృతాః కుక్షౌతు సాగరా స్సర్వే సప్తద్వీపా వసుంధరా ఋగ్వేదోథ యజుర్వేదః స్సామవేదోహ్యథర్వణః అంగైశ్చ సహితాస్సర్వే కలశాంబు సమాశ్రితాః
(కలశపాత్రకు గంధము,కుంకుమబొట్లు పెట్టి పుష్పాక్షతలతో అలంకరింపవలెను.కలశపాత్రపై కుడిఅరచేయినుంచి ఈ క్రిందిమంత్రము చదువవలెను.)
శ్లో : గంగేచ యమునే చైవ గోదావరి సరస్వతి నర్మదే సింధు కావేరి జలేస్మిన్ సన్నిధిం కురు
ఆయాంతు దేవపూజార్థం – మమ దురితక్షయకారకాః కలశోదకేన పూజాద్రవ్యాణి దైవమాత్మానంచ సంప్రోక్ష్య
(కలశములోని జలమును పుష్పముతో దేవునిపైనా పూజాద్రవ్యములపైన, తమపైన జల్లు కొనవలెను.)
తదుపరి పసుపు వినాయకునిపై జలము జల్లుచు ఈ క్రింది మంత్రము చదువవలెను.
పసుపు వినాయకుని పూజ
మం :  ఓం గణానాంత్వ గణపతిగ్ హవామహే కవింకవీనాముపమశ్రస్తవం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పత అనశ్శృణ్వన్నూతిభి స్సీదసాదనమ్
శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః ధ్యాయామి, ఆవాహయామి, నవరత్న ఖచిత సింహాసనం సమర్పయామి. శ్రీ మహాగణాధిపతి మీద అక్షతలు, గంధం పువ్వులు వేయవలెను .
ఓం సుముఖాయ నమః, ఏకదంతాయ నమః, కపిలాయ నమః, గజకర్ణికాయ నమః, లంబోదరాయ నమః, వికటాయ నమః, విఘ్నరాజాయ నమః, గణాదిపాయ నమః, ధూమకేతవే నమః, గణాధ్యక్షాయ నమః, ఫాలచంద్రాయ నమః, గజాననాయ నమః, వక్రతుండాయనమః, శూర్పకర్ణాయ నమః, హేరంబాయ నమః, స్కందపూర్వజాయ నమః, ఓం సర్వసిద్ది ప్రదాయకాయ నమః, మహాగణాధిపతయే నమః నానావిధ పరిమళ పత్ర పుష్పపూజాం సమర్పయామి. మహాగణాధిపతయే నమః ధూపమాఘ్రాపయామి.
ఓం భూర్బువస్సువః ఓం తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గోదేవస్య ధీమహి ధియోయోనః ప్రచోదయాత్
సత్యంత్వర్తేన పరిషించామి అమృతమస్తు అమృతోపస్తరణమసి శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః గుడోపహారం నివేదయామి.
 శ్రీ మహాగణాధిపతికి బెల్లము లేదా పండ్లు గానీ ప్రసాదముగా  నివేదించాలి.  కర్పూర  నీరాజనం దర్శయామి. (కర్పూరమును వెలిగించి చూపవలెను).
అమ్మవారి ప్రాణ ప్రతిష్ట చేయు విధానం
అమ్మవారి విగ్రహాన్ని పువ్వులతో అలంకరించి, పళ్లు, ఫలాలను సిద్ధం చేసుకుని ఉంచుకోవాలి. తర్వాత ప్రాణప్రతిష్ట చేసేందుకు పువ్వులు, అక్షింతలను పట్టుకుని అమ్మవారి పాదాలను పట్టుకుని కింది మంత్రములను పఠించాలి.
ఓం అసునీతే పునరస్మాత్ చక్షుః పునః ప్రాణమహినో దేహి భోగమ్ జ్యోక్పశ్యేమ సూర్య ముచ్చరంత మనుమతే మృడయాన స్వస్తి అమృతంవై ప్రాణా అమృతమాపః ప్రాణానేన యథాస్థాన ముపహ్వయతే ఓం అం హ్రీం క్రీం హంస స్సోహం
అమ్మవారిని శ్రీ జగన్నాథే యావత్పూజావసానకం తాపత్వ్తం ప్రీతిభావేన యంత్రేస్మిన్ సన్నిధింకురు రక్తాంభోదిస్థపోతోల్లస దరుణసరోజాధిరూఢా కరాభైః పాశం కోదండ మిక్షూద్భవ మణిగుణ మప్యంకుశం పంచబాణాన్ భిభ్రామా సృక్కపాలం త్రిణయనవిలసత్ పీనవక్షోరుహాఢ్యా దేవీ బాలార్కవర్ణా భవతు సుఖకరీ ప్రాణశక్తిః పరానః సాంగాం సాయుధాం సవాహనాం సశక్తిం పతిపుత్ర పరివార సమేతాం శ్రీమహాకాళీ శ్రీ మహాలక్ష్మి శ్రీ మహాసరస్వతీ స్వరూపిణీ శ్రీదుర్గా పరాదేవీ అవాహితాభవ స్థాపితాభవ సుప్రసన్నాభవ వరదాభవ స్థరాసనం కురు ప్రసీద ప్రసీద
శ్రీ దుర్గా  దేవి ఆవాహన పూజ
శ్రీ దుర్గాదేవియే నమః ధ్యాయామి, ఆవాహయామి, నవరత్న ఖచిత సింహాసనం సమర్పయామి.
శ్రీ దుర్గాదేవియే నమః పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి  (నీళ్ళు చల్లవలెను)
శ్రీ దుర్గాదేవియే నమః హస్తయోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి  (నీళ్ళు చల్లవలెను)
ముఖే శుద్దాచమనీయం సమర్పయామి శుద్దోదకస్నానం సమర్పయామి(నీళ్ళు చల్లవలెను)
శ్రీ దుర్గాదేవియే నమః వస్త్రయుగ్మం సమర్పయామి  (అక్షతలు చల్లవలెను)
శ్రీ దుర్గాదేవియే నమః దివ్య శ్రీ చందనం సమర్పయామి  (గంధం చల్లవలెను)
శ్రీ దుర్గా   దేవియే నమః అక్షతాన్ సమర్పయామి  (అక్షతలు చల్లవలెను)
ధ్యానం
లక్ష్మీ ప్రదాన సమయే నవవిద్రుమాభాం, విద్యాప్రదాన సమయే శరదిందుశుభ్రాం, విద్వేషి వర్గ విజయేతు తమాలనీలాం, దేవీం త్రిలోకజననీం శరణం ప్రపద్యే, ఖడ్గం చక్రగదేషు చాపపరిఘాన్ శూలం భుశుండిం శిరః, శంఖం సందధతీంకరైః త్రినయనాం సర్వాంగ భూషాభృతాం యాదేవీ మధుకైటభ ప్రశమనీ యామాహిషోన్మూలినీ యాధూమ్రేక్షణ చండముండ దమనీ యారక్తబీజాశినీ యాశుంభాది నిశుంభ దైత్యదమనీ యా సిద్ధలక్ష్మీః వరా తాంత్వాం చంద్ర కళావతంస మకుటాం చారుస్మితాం భావయే శ్రీమహాకాళీ శ్రీమహాలక్ష్మీ శ్రీమహాసరస్వతీ స్వరూపిణీ శ్రీదుర్గాపరాదేవ్యైనమః
అధాంగ పూజ
ఓం దుర్గాయై నమః పాదౌ పూజయామి - ఓం గిరిజాయై నమః గుల్ఫౌ పూజయామి
ఓం అపర్ణాయై నమః జానునీ పూజయామి - ఓం హరిప్రియాయై నమః ఊరూ పూజయామి
ఓం పార్వత్యై నమః కటిం పూజయామి - ఓం ఆర్యాయై నమః నాభిం పూజయామి
ఓం జగన్మాత్రే నమః ఉదరం పూజయామి - ఓం మంగళాయై నమః కుక్షిం పూజయామి
ఓం శివాయై నమః హృదయం పూజయామి - ఓం మహేశ్వర్యై నమః కంఠం పూజయామి
ఓం విశ్వవంద్యాయై నమః స్కంధౌ పూజయామి - ఓం కాళ్యై నమః బాహూ పూజయామి
ఓం ఆద్యాయై నమః హస్తౌ పూజయామి - ఓం వరదాయై నమః ముఖం పూజయామి
ఓం సువణ్యై నమః నాసికం పూజయామి - ఓం కమలాక్ష్యై నమః నేత్రే పూజయామి
ఓం అంబికాయై నమః శిరః పూజయామి - ఓం దేవ్యై నమః సర్వాణ్యం పూజయామి
శ్రీ దుర్గాష్టోత్తర శతనామ పూజ  ( అక్షతలు ,పుష్పముల తో పూజ చెయ్యండి )
ఓం దుర్గాయై నమ: ఓం శివాయై నమ: ఓం  మహాలక్ష్మ్యై నమ:
ఓం మహా గౌర్యై నమ: ఓం  చండికాయై నమ: ఓం సర్వజ్జాయై నమ:
ఓం  సర్వలోకోశ్యై నమ: ఓం  సర్వ కర్మ ఫల ప్రదాయై నమ:  
ఓం సర్వ తీర్థమయాయైనమ: ఓం  పుణ్యాయైనమ: ఓం  దేవయోనయే నమ:
ఓం అయోనిజాయై నమ: ఓం భూమిజాయై నమ: ఓం నిర్గుణాయై నమ:
ఓం ఆధార శక్త్యై నమ: ఓం  అనీశ్వర్యై నమ: ఓం నిర్గుణాయై నమ:
ఓం  నిరహంకారాయై నమ: ఓం సర్వ గర్వ విమర్దిన్యై నమ:
ఓం సర్వలోక ప్రియాయై నమ: ఓం  వాణ్యై నమ: ఓం సర్వవిద్యాధిదేవతాయై నమ:
ఓం పార్వత్యై నమ: ఓం దేవమాత్రే నమ: ఓం వనీశ్యై నమ:
ఓం వింద్య వాసిన్యై నమ: ఓం తేజోవత్యై నమ: ఓం మాహా మాత్రే నమ:
ఓం కోటి సూర్య సమ ప్రభాయై నమ: ఓం దేవతాయై నమ: ఓం వహ్ని రూపాయై నమ:
ఓం సతేజసే నమ: ఓం వర్ణ రూపిణ్యై నమ: ఓం గణాశ్రయాయై నమ:
ఓం గుణమద్యాయై నమ: ఓం  గుణ త్రయ వివర్జితాయై నమ:
ఓం కర్మజ్జాన ప్రదాయై నమ: ఓం కాంతాయై నమ: ఓం సర్వసంహారకారిణ్యైనమ:
ఓం ధర్మజ్జానాయై  నమ: ఓం ధర్మ నిష్ఠాయై నమ: ఓం  సర్వకర్మ వివర్జితాయై నమ:
ఓం కామాక్ష్యై నమ: ఓం  కామ సంహత్ర్యై నమ: ఓం కామక్రోధ వివర్జితాయై నమ:
ఓం శాంకర్యై నమ: ఓం శాంభవ్యై నమ: ఓం శాంతాయై నమ:
ఓం చంద్ర సూర్య లోచనాయై నమ: ఓం సుజయాయై నమ: ఓం జయాయై నమ:
ఓం భూమిష్థాయై నమ: ఓం జాహ్నవ్యై నమ: ఓంజనపూజితాయైనమ:
ఓం శాస్త్ర్ర్రాయై నమ: ఓం శాస్త్ర మయాయై నమ: ఓం నిత్యాయై నమ:
ఓం శుభాయై నమ: ఓం శుభ ప్రధాయై నమ: ఓం భ్రామర్యై నమ:
ఓం చంద్రార్ధ మస్తకాయై నమ: ఓం భారత్యై నమ: ఓం కల్పాయై నమ:
ఓం కరాళ్యై నమ: ఓం కృష్ఠ పింగళాయై నమ: ఓం బ్రాహ్మే నమ:
ఓం నారాయణ్యై నమ: ఓం రౌద్ర్ర్యై నమ: ఓం జేష్ఠాయై నమ:
ఓం చంద్రామృత పరివృతాయై నమ: ఓం ఇందిరాయై నమ: ఓం కామిన్యై నమ:
ఓం మహా మాయాయై నమ: ఓం జగత్వృష్థాధి కారిణ్యై నమ:
ఓం బ్రహ్మాండ కోటి సంస్థానాయై నమ: ఓం కమలాయై నమ: ఓం కాత్యాయన్యై నమ: ఓం కలాతీతాయై నమ: ఓం కాల సంహార కారిణ్యై నమ:
ఓం తపస్విన్యై నమ: ఓం యోగ నిష్ఠాయై నమ: ఓం నిరాకారాయై నమ:
ఓం యోగిగమ్యాయైనమ: ఓం జ్జాన రూపాయై నమ: ఓం భూతేశాయై నమ:
ఓం భక్తాభీష్ఠ ఫల ప్రదాయై నమ: ఓం భూతాత్మికాయై నమ: ఓం భూత మాత్రే నమ: ఓం భూత ధారిణ్యై నమ: ఓం స్వదానారీ మద్యగతాయై నమ:
ఓం శుభ్రాయై నమ: ఓం షడాధారాది వర్ధిన్యై నమ: 
ఓం సూక్ష్మాయై నమ: ఓం మోహితాయై నమ: ఓం మాత్రాయై నమ:
ఓం  నిరాలసాయై నమ: ఓం నిమగ్నాయై నమ: ఓం హరాయై నమ:
ఓం నీల సంకాశాయై నమ: ఓం నిత్యానందాయై నమ: ఓం పరాయై నమ:
ఓం సర్వ జ్జాన ప్రదాయై నమ: ఓం ఆనందాయై నమ: ఓం సత్యాయై నమ:
ఓం దుర్లభ రూపిణ్యై నమ: ఓం సరస్వత్యై నమ: ఓం సర్వ గతాయై నమ: ఓం సర్వాభీష్ఠ ప్రదాయిన్యై నమ:
దుర్గమ్మ స్త్రోత్రాలు ఎన్నోఉన్నాయి అవి కూడ పారాయణ చేయడం మంచిది ఏ రోజు ఏ దేవి  అలంకారాన్ని,  అవతారాన్ని పూజిస్తారో ఆరోజు ఆ దేవి అష్టోత్తరము చదువవలెను. 
మొదటి రోజు: శ్రీ స్వర్ణ కవచాలంకృత దుర్గా దేవి -
రెండవ రోజు శ్రీ బాలా త్రిపుర సుందరీ దేవి -
 మూడవ రోజు శ్రీ గాయత్రీ దేవి  -
 నాల్గవ రోజు శ్రీ అన్నపూర్ణా దేవి -
ఐదవ రోజు శ్రీ లలితా త్రిపుర సుందరీ దేవి -
 ఆరవ రోజు శ్రీ మహాలక్ష్మీ దేవి -
ఏడవ రోజు శ్రీ సరస్వతీ దేవి -
ఎనిమిదవ రోజు శ్రీ దుర్గా దేవి ( దుర్గాష్టమి ) -
తొమ్మిదవ రోజు: శ్రీ మహిషాసుర మర్దినీ దేవి  ( మహర్నవమి ) -
పదవ రోజు: శ్రీ రాజ రాజేశ్వరీ దేవి ( విజయదశమి ) 
తిథి నక్షత్రములను బట్టి అలంకారములు ప్రతీ సంవత్సరం మారవచ్చు.
నైవేద్యము
ఓం భూర్బువస్సువః ఓం తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గోదేవస్య ధీమహి ధియోయోనః ప్రచోదయాత్
సత్యంత్వర్తేన పరిషించామి అమృతమస్తు అమృతోపస్తరణమసి శ్రీ దుర్గా దేవి యే నమః  (ప్రసాదం నివేదయామి).
ఓం ప్రాణాయస్వాహా, ఓమ్ అపానాయస్వాహా, ఓంవ్యానాయ స్వాహా ఓమ్ ఉదానాయ స్వాహా ఓం సమానాయ స్వాహా మధ్యే మధ్యే పానీయం సమర్పయామి.  (నీరు వదలాలి.)
తాంబూలం సమర్పయామి నీరాజనం దర్శయామి.(తాంబూలము నిచ్చి కర్పూరమును వెలిగించి చూపవలెను)
శ్రీ దుర్గా  దేవి యే నమః సువర్ణ మంత్రపుష్పం సమర్పయామి ప్రదక్షిణ నమస్కారాన్ సమర్పయామి
అనయా మయా కృత యధాశక్తి పూజాయచ శ్రీ దుర్గా దేవి సుప్రీతః సుప్రసన్నో వరదో భవతు
(అనుకొని నమస్కరించుకొనిదేవుని వద్దగల అక్షతలు, పుష్పములు శిరస్సున ధరించవలెను.)
ఉద్వాసన ( ఈ క్రింది మంత్రము జపించుచూ ఉద్వాసన పలుకవలెను )

మం యజ్ఞేన యజ్ఞమయజంత దేవాస్తాని ధర్మాణి ప్రథమాన్యాసన్ తేహనాకం మహిమానస్సచంతే యత్రపూర్వే సాధ్యాస్సంతి దేవాః శ్రీమహాకాళీ శ్రీమహాలక్ష్మీ శ్రీమహాసరస్వతీ స్వరూపిణీ శ్రీదుర్గా పరాదేవ్యై నమః యథాస్థాన ముద్వాసయామి.
శ్రీ దుర్గా  దేవి పూజ సమాప్తం


దసరా నైవేద్యములు  నైవేద్యములు ఇవే పెట్టాలి అని నియమము ఏమీ లేదు కానీ ఒక పధ్దతిగా ఈ నైవేద్యములు పెట్టవచ్చును.
పాడ్యమి రోజు - శ్రీ దుర్గాదేవి  -  చలిమిడి, వడపప్పు, పాయసం 
2. విదియ రోజు - శ్రీ బాలా త్రిపుర సుందరి - తీయటి బూంది, శనగలు
3. తదియ రోజు - శ్రీ గాయత్రీ దేవి - రవ్వకేసరి, పులిహోర
4. చవితి రోజు - శ్రీ అన్నపూర్ణాదేవి - పొంగలి
5. పంచమి రోజు - శ్రీ లలితా దేవి - పులిహోర పెసరబూరెలు
6. షష్టి రోజు - శ్రీ మహాలక్ష్మి దేవి - బెల్లం లేదా పంచదార తో చేసిన క్షీరాన్నం
7. సప్తమి రోజు - శ్రీ సరస్వతి దేవి  (మూలానక్షత్రం రోజున) - అటుకులు, కొబ్బరి, శనగపప్పు, బెల్లం
8. అష్ఠమి రోజు - శ్రీ దుర్గాదేవి  (దుర్గాష్ఠమి) - గారెలు, నిమ్మరసం కలిపిన అల్లం ముక్కలు
9. నవమి రోజు - శ్రీ మహిషాసురమర్ధిని  (మహర్నవమి) -  శర్కర పొంగలి
10. దశమి రోజు - శ్రీ రాజరాజేశ్వరీదేవి  (విజయ దశమి-దసరా) - పులిహోర, గారెలు
ఇవే నైవేద్యంగా పెట్టాలి అని నియమం కాదు మీరు యధాశక్తిన ఏది ఉంటే అదే పెట్టవచ్చు భక్తిప్రధానం
శ్రీ మాత్రే నమఃనవరాత్రులలో అమ్మవారి అవతారాలు, అమ్మకు పెట్టవలసిన నైవేద్యాలు, శ్లోకాలు…. 
ఆశ్వయుజ శుద్ద పాడ్యమి నుండి శుద్ధ దశమి వరకు దేవీ నవరాత్రులలో రోజుకొక దుర్గా రూపమును ఉపాసించ వలెను.
నవదుర్గలు : ప్రథమా శైలపుత్రీచ | ద్వితీయా బ్రహ్మచారిణీ | తృతీయా చంద్రఘంటేతి | కూష్మాండేతి చతుర్థికీ | పంచమా స్కందమాతేతి | షష్ఠా కాత్యాయనేతిచ |సప్తమా కాళరాత్రీచ | అష్టమాచేతి భైరవీ | నవమా సర్వసిద్ధిశ్చాత్ | నవదుర్గా ప్రకీర్తితా||  
నవరాత్రులలో ఈ తొమ్మిది రూపాలలో అమ్మవారిని పూజించాలి.
నవదుర్గా ధ్యాన శ్లోకములు 
 శైలపుత్రీ : (బాలా త్రిపుర సుందరి) నైవేద్యం : కట్టు పొంగలి
శ్లో|| వందే వాంఛిత లాభాయ చంద్రార్ధకృతశేఖరాం| వృషారూఢాం శూలధరాం శైలపుత్రీ యశస్వినీమ్ ||
బ్రహ్మ చారిణి ( గాయత్రి ): నైవేద్యం : పులిహోర
శ్లో|| దధానా కరపద్మాభ్యాం అక్షమలాకమండలూ | దేవీ ప్రసీదతు మయి బ్రహ్మచారిణ్యనుత్తమా|
చంద్రఘంట ( అన్నపూర్ణ ) నైవేద్యం : కొబ్బరి అన్నము
శ్లో|| పిండజప్రవరూరుఢా చంద్రకోపాస్త్ర కైర్యుతా| ప్రసాదం తనుతే మహ్యం చంద్రఘంటేతి విశ్రుతా |
కూష్మాండ ( కామాక్షి ) నైవేద్యం : చిల్లులులేని అల్లం గారెలు
శ్లో|| సురా సంపూర్ణకలశం రుధిరాప్లుతమేవ చ| దధానా హస్త పద్మభ్యాం కూష్మాండా శుభ దాస్తుమే ||
స్కందమాత ( లలిత ) నైవేద్యం : పెరుగు అన్నం
శ్లో|| సంహాసనగతా నిత్యం పద్మాశ్రిత కరద్వయా| శుభదాస్తు సదాదేవీ స్కందమాతా యశస్వినీ |
కాత్యాయని(లక్ష్మి) నైవేద్యం : రవ్వ కేసరి
శ్లో|| చంద్రహాసోజ్జ్వలకరా శార్దూల వరవాహనా | కాత్యాయనీ శుభం దద్యాద్దేవీ దానవఘాతినీ ||
కాళరాత్రి ( సరస్వతి ) నైవేద్యం : కూరగాయలతో వండిన అన్నాన్ని
శ్లో|| ఏకవేణీ జపాకర్ణపూరా నగ్నాఖరాస్థితా| లంబోష్ఠీ కర్ణికాకర్ణీ తైలాభ్యక్త శరీరిణీ | వామపాదోల్లసల్లోహలతాకంటక భూషణా| వర మూర్ధధ్వజా కృష్ణా కాళరాత్రిర్భయంకరీ ||
మహాగౌరి( దుర్గ ) నైవేద్యం : చక్కెర పొంగలి (గుఢాన్నం)
శ్లో|| శ్వేతే వృషే సమారూడా స్వేతాంబరధరా శుచిః| మహాగౌరీ శుభం దద్యాత్, మహాదేవ ప్రమోదదా ||
సిద్ధిధాత్రి ( మహిషాసుర మర్దిని ) ( రాజ రాజేశ్వరి ) నైవేద్యం : పాయసాన్నం
శ్లో|| సిద్ధ గంధర్వ యక్షాద్యైరసురైరమరైరపి | సేవ్యమానా సదా భూయాత్ సిద్ధిదా సిద్ధిదాయినీ |


దుర్గా ధ్యాన శ్లోకము : 
శ్లో|| ఓం హ్రీం కాలాభ్రాభాం కటాక్షైరరికులభయదాం మౌలిబద్ధేందురేఖాంశంఖం చక్రం కృపాణం త్రిశిఖమపి కరైరుద్వహంతీం త్రినేత్రామ్ |సింహస్కంధాధిరూఢాం త్రిభువనమఖిలం తేజసా పూరయంతీంధ్యాయేద్ దుర్గాం జయాఖ్యాం త్రిదశపరివృతాం సేవితాం సిద్ధికామైః ॥

0 Comments To "Sharan Navaratri Special Ammavari Alankarana&Naivedyam"

Write a comment

Your Name:
 
Your Comment:
Note: HTML is not translated!