Annamayya Sankeerthana Sahitha Sri Venkateswara Saamoohika Divya Kalyanotsavam on 18th June, 2019