Devotional Articles

Sravanamasam Pooja Vidhanam
శ్రావణ శుక్రవారం వరలక్ష్మి పూజా విధానంశ్రావణ మాసము  పౌర్ణమి రోజున శ్రవణ నక్షత్రము (అనగా చంద్రుడు శ్రవణం నక్షత్రంతో కలిసిన రోజు  కావున ఆ నెల శ్రావణము. సాధారణంగా శ్రావణ మాసంలో వచ్చే రెండో శుక్రవారంనాడు ఆడవారు వరలక్ష్మీవ్రతాన్ని ఆచరిస్తారు.ఈ మాసంలో తనని సేవించే వారి మొరలను అమ్మవారు తప్పక ఆలకిస్తారని నమ్మకం. అమ్మవారు మన మొరలను వినడమే కాదు, పెద్దలు  చెప్పే అనుగ్రహ భాషణలను మనం విని ఆచరించడానికి కూడా ఇది గొప్ప సమయమట!  ..
KANAMPULLA NAYANAR
INTRODUCTIONKanampulla Nayanar is a Nayanar and he is a great devotee of Lord Shiva. He lived his life by cutting the grass and selling it in Shiva temples in order to use it as lamp wicks. Since he was the seller of the kanampul grass, he was called as Kanampulla Nayanar.LIFEKanampulla Nayanar was born in the family of farmers in a village, located at Nagapattinam District, Tamil Nadu. He was also a regular worshipper of Lord Shiva and frequently visits Vaitheeswaran Temple.Through the income derived from farming activity, he lighted the lamps in Shiva temples. He will used to sing songs on L..
KALIKAMBA NAYANAR
INTRODUCTIONKalikamba Nayanar, is a Shaivite saint, and a great shiva bhakta. He is considered as one among the 63 nayanars.LIFEKalikamba Nayanar was born and brought up in Virudhachalam and lived nearby Sudarkozhundeesar Temple, and he belonged to vaishya caste. He was a regular worshipper of Lord Shiva and used to go to shiva temples and served Lord Shiva by offering divine Prasad to him and also used to provide food to the shiva devotees with much pleasure and delight. As usual when once, he and his wife were offering food to shiva devotees, when his wife come across to provide food to a de..
DALAI LAMA
INTRODUCTIONDalai Lama is a Tibetian Buddhist Spiritual leader, and at present he is residing in India. The present Dalai Lama name is Tenzin Gyatso, and his birth name is Lhamo Dhondup. He was born in the year 1935 in Tibetian Province. He is considered as a big spiritual leader in Tibet and also considered as an aspect of Lord Buddha. Some years back, Dalai Lama left Tibet and become a resident of India, but still he remains in the souls of the Buddhists people and the Buddhist Monks. The Dalai Lama fought for the welfare of Tibetans and also safeguarded the religious rights of Tibetans..
SRI DAMODARDAS - STAUNCH DEVOTEE OF LORD KRISHNA
INTRODUCTIONSri Damodardas was an ardent devotee of Lord Krishna. He was born in a village in Gujarat in a pious Hindu family. His parents were died at his young age, and hence young Damodardas left his home, and began to wander in the streets, and lived his life by the way of begging. One day due to the grace of Lord Krishna, he met a saint, and he got spiritual knowledge from him. He went along with him to Varanasi, and stayed in an Ashram at the banks of the holy River Ganges.He meditated for a few years in the Ashram, and after that, as per the advice of his guru, he began to travel to var..
MAYASURA- THE DEMON ARCHITECT
INTRODUCTIONMayasura is a demon architect, and he was mentioned in the Ramayana and Mahabharata. He is the son of Rishi Kashyapa and Diti. He was married with a pious and a chaste lady Hema, and he had four children, and Mandhodhari is his daughter, who was married with Ravana during the Treta Yuga. After meeting Ravana, he was pleased with him for being a great Shiva Devotee, and immediately performed marriage to both of them.He had lived in the Khandava Forest, and later he moved to the Sutala Loka, after the forest was being burnt by Lord Agni, as per the instructions of Lord Krishna. Durin..
Vaishaka Pournami
వైశాఖ పౌర్ణమి  విశిష్టత:వైశాఖ పౌర్ణమినే మహావైశాఖి అని కూడా అంటారు. వైశాఖ మాసము తెలుగు సంవత్సరంలో రెండవ నెల. పౌర్ణమి రోజున విశాఖ నక్షత్రము (అనగా చంద్రుడు విశాఖ నక్షత్రంతో కలిసిన రోజు) కావున ఆ నెల వైశాఖము. దానాలు ఇవ్వడానికి వైశాఖ మాసాన్ని ప్రశస్తమైన మాసంగా పురాణాలలో చెప్పడం జరిగింది. నృసింహ జయంతి(వైశాఖ శుద్ధ చతుర్దశి) కి తరువాతిరేజు వచ్చే పౌర్ణమిని హిందువులు విశిష్టంగా భావిస్తారు. ..
Shanishwara Jayanthi
శనిజయంతి శనీశ్వరుడి జననం : సకల జీవులకు ప్రత్యక్షదైవం అయినట్టి సూర్యుడుభగవానుడికి, అతని రెండవ బార్య ఛాయదేవికి పుట్టిన సంతానం శని. ఆయనకు ఛాయాపుత్రుడు అనే పేరు కూడా ఉంది. జీవుల జాతక చక్రాలపైన తన ప్రభావాన్ని ఎలా చూపబోతున్నాడో అని నిరూపించడానికి , ఆయన జననం సూర్య గ్రహణములోజరిగింది. ..
Akshaya Tritiya Vishistatha
అక్షయ తృతీయ ప్రాముఖ్యత వైశాఖ మాసం శుక్లపక్ష విదియను అక్షయ తృతీయగా పాటిస్తారు. అక్షయ తృతీయ అంటే అపరిమితమైన అష్టైశ్వర్యాలను ప్రసాదించే తిథి అని అర్థం.  శుక్ల పక్షము  తృతీయ అంటే తదియ, మూడవ తిధి రోహిణి నక్షత్రం తో కూడి ఉన్నపుడు  ఆ శుభ సందర్భాన్ని  అక్షయ తదియ అని అంటారు .అందుకే ఈ రోజు ప్రత్యేకంగా శ్రీ మహాలక్ష్మిని పూజించడం వల్ల సిరిసంపదలు చేకూరుతాయని పురాణాలు పేర్కొంటున్నాయి. సూర్య చంద్రులు అత్యంత ప్రకాశవంతంగా ఉండే ఈ రోజున ఏ కార్యం తలపెట్టినా విజయవంతమవుతుందని పండితులు అంటున్నారు.  ఈ రోజున బంగారం,వెండి కొనుగోలు చేయడం ముఖ్యం కాదు చేసే దానాలు అక్షయమైన ఫలితా..
SERUTHUNAI NAYANAR
INTRODUCTIONSeruthunai Nayanar, was a Nayanar saint, and is considered as one among the 63 Nayanars.LIFE Seruthunai Nayanar was born and lived in Thanjavur. He belongs to Vellalar caste, and a great devotee of Lord Shiva. He will used to visit Thiruvarur to worship Lord Shiva at the Sri Achaleswarar temple. He performed many temple services and offered food to the shiva devotees.Once, a pallava king Kazharsinga and his queen visited Achaleswarar temple to worship Lord Shiva. The queen smelled a flower from the temple garden which was kept for offering it to Lord Shiva. On seeing the queen..
PUGAZH THUNAI NAYANAR
INTRODUCTIONPugazh Thunai Nayanar was a Nayanar saint, and is considered as one among the 63 Nayanars, and is well known for his sincere devotion on Lord Shiva. LIFEPugazh Thunai Nayanar was born in Alagaputhur  in the Thanjavur district of Tamil Nadu. He belonged to the priest caste. The Nayanar was an ardent devotee of Lord Shiva. He worked as a temple priest at the Padikasu Nathar Temple of Alagaputhur. He used to perform abhishekham to the Lingam and performed various pujas for Lord Shiva. He also provided food to the devotees of Lord Shiva at his home.Once, due to severe drought..
PUGAL CHOLA NAYANAR
INTRODUCTIONPugal Chola Nayanar was the king of the chola dynasty and was one among the 63 Nayanars. He was an ardent devotee of Lord Shiva, who ruled his kingdom with the blessings of Lord Shiva, and took care of his people in a well versed manner. He donated food and clothes to the poor people and to the shiva devotees. He also properly maintained the temples in his kingdom, and conducted regular pujas and performed abhishekhams to Lord Shiva.LIFEPugal Chola ruled Tiruchirappalli with much devotion on Lord Shiva. Pugal Chola is described as a great king who ruled his kingdom in a proper mann..
PERUMIZHALAI KURUMBA NAYANAR
INTRODUCTIONPerumizhalai Kurumba Nayanar is one of the nayanar saints in shaivism sect. His greatness is mentioned in the divine text “Thiruthondar Thogai” and described him as an ardent devotee of Lord Shiva, and also the staunch follower of the famous nayanar saint Sundarar. He is described as a pious and a humble person, who treated others with great respect and considered the devotees of Lord Shiva as similar to that of Lord Shiva. In his free time, he will used to worship Lord Shiva with flowers and performed various pujas to Lord Shiva.LIFEPerumizhalai Kurumba Nayanar was born in Peruman..
MANAKANCHARA NAYANAR
INTRODUCTIONManakanchara Nayanar was a Nayanar saint, and he is considered as one among the 63 Nayanars. He was a staunch devotee of Lord Shiva. It is believed that he lived in the 8th century AD. Manakanchara Nayanar was born in Kancharur, in Tamil Nadu. He served Lord Shiva and his devotees in a good manner. He was the army chief of the chola kingdom. Manakanchara was a brave and sincere person and won in several battles due to the grace of Lord Shiva. He conducted regular worship in shiva temples and donated clothes and food to the poor and the devotees of Lord Shiva.He was blessed wit..
Showing 1 to 14 of 1267 (91 Pages)