Procedure Of Dhanalakshmi Nityapooja

CLICK HERE TO VIEW IN TELUGU VERSION

 

Procedure Of Dhanalakshmi Nityapooja :

 

Shlokam Shuklambaradharam vishnum shashivarnam chaturbhujam !

Prasannavadanam dhyaaye tsarvavighnopashaantaye

lit Deepas ...

 

Achamya:

 

Keshavaaya swaahaa,

Naaraayanaaya swaahaa,                                                                                                                       

Maadhavaaya swaahaa,

Govindaaya namah,

Vishnave namah,

Madhusoodhanaaya namah,

Trivikramaaya namah,

Vaamanaya naman,

Shreedharaaya namah,                                                                   

Hrushikeshaaya namah,

Padmanaabhaaya namah,

Daamodaraaya nama,

Sankarshanaaya namah,

Vaasudevaaya namah,

Pradyumnaaya namah,

Aniruddhaaya namam,

Purushottamaaya namah,

Adhokshajaaya namah,

Naarasimhaaya namah,

Achyutaaya namah,

Janaarthanaaya namah,

Upendraaya namah,

Haraye namah,

Shreekrishnaaya namah

 

Shlokam

Uttishtantu bhootapishaachaah yetebhoomi bhaarakaah !

Yeteshaa mavirodhena brahmakarma samaarabhe !!

Smell water or Akshitaas and drop to your leftside.

Mamopaatta duritakshaya dvaaraa shre parameshvaree muddishya shree parameshvaree preetyartham shubheshobhana muhoorte shree mahaavishnuraagnayaa pravartamaanasya aadyabraahmanah dviteeyaparaarthe shwertavaraaha kalpe vaivasvatamanvantare kaliyuge prathamapaade jamboodveepe bharatavarshe bharatakhande merordakshina digbhaage shreeshailasya eeshaanyapradeshe ganga godaavaryormadhyapradeshe .... samasta devataa braahmana harihara sannithou asmin vartamaana vyaavahaarika chandramanena samvatsare ... aayane ... ruthou ... maasapakshe ... tithou ... vaasare shubha nakshatra shubhayoga shubhakarana evanguna vishesha vishishtaayaam shubhatithou asmaaakam saha kutumbaanaam kshema sthairya dhairya vijaya aayuraarogya ishvaryaabhivruddhyartham dharmaartha kaamamoksha chaturvidha falapurushaartha sidyartham ishta kaamyaartha sidyartham satsantaana soubhbhaagya shubhafalaavaaptartham shree dhanalakshmee preetyartham yaavachchakti, dhyaanaa vaahanaadi shodashopachaara, poojaam karishye !!

tadangatvena kalashapoojaam karishye!!

detremine, put Gandham, Akshitas to Kalasham, put flower in kalasham, close kalasham with your hand and recite 'kalashasyamukhevishnuh' slokam

 

Shlokam 

kalashasyamukhevishnuh kanterudrah samaashritah !

Mooletatrasthitobrahma madhye maatrugunaah smrutaah !!

kukshutu saagaraah sarvesaptadweepaa vasundharaah !

Rugvedodhayujurvedah saamavedohyadharpanah !!

ajgyaishchasahitaah sarve kalashaammu samaashritaah !

Aayaastu shreemahaalakshmeepoojaartham duritakshayakaarakaah !!

gangecha, yamunechaiva, godavari, saraswatee!                                                                             

Narmade, sindhu, kaaveli, jalasmin sannidhimkuru !

Kalashadakena devamaatmaanaam ! Poojaadravyaani samprokshya !!

 

Dip flower in kalasham water and sprinkle on goddess, poojaa items and on you

shlokam kalyaani kamalanilaye kaamitaartha pradaayinee

yaavattvaam poojayishyaami shubhade susthirobhava

prey and offer flower to goddess

atha dhyaanam:

 

Shlokam

padmaasane padmakare sarvalokaika poojite

naaraayapriye devee supreetaabhava sarvadaa

ksheerodaarnava sambhoote kamale kamalaalaye

susthirobhavamegehe suraasura namaskrute

lakshmeem ksheerasamudra raajatanayaam shreerangadhaameshvareem

daaseebhoota samastadevavanitaam lokaika deepaankuraam !

Shreemanmanda kataakshalabdhavibhava brahmendra gangaadharaam

tvaam tailokya kutumbineem sarasijaam vande mukundarpriyaam !!

Om Shree Lakshmeedevyai namah dhyaayaami

 

Aavaahanam:

sarvamangala maangalye vishnuvakshasthalaalaye !

aavaahayaami deveetvaam supreetaa bhava sarvadaa !!

Om Shree Dhanalakshmeedevyai namah aavaahayaami

 

Aasanam:

sooryaayuta nibhasfoorte sfuradratna vibhooshite !

Simhaasanamidam devee gruhyataam surapoojite !!

Om Shree Dhanalakshmeedevyai namah ratnakhachita simhaaanam samarpayaami

 

Padyam:

suvaasita jalam ramyam sarvateertha samudbhvam !

Paadyam gruhaana devee tvam sarvadeva namaskrute !!

Om Shree Dhanalakshmeedevyai namah paadayoh paadyam samarpayaami

 

Aarghyam:

shuddhokam cha paatrastham gandhapushpaadi mishritam !

Aarghyam daasyaami te devee gruhaana surapoojite !!

Om Shree Dhanalakshmeedevyai namah hastayouh aarghyam samarpayaami

 

Aachamaneeyam :

 

suvarna kalashaaneetam chandanaagaru samyutam !

Gruhaanachamanam devee mayaadattam shubhaprade !!

Om Shree Dhanalakshmeedevyai namah mukhe aachamaneeyam samarpayaami

Panchaamruta snaanam :

 

payodadhi ghrutopetam sharkaraa madhusamyutam !

Panchaamruta snaanamidam gruhaana kamalaalaye !!

Om Shree Dhanalakshmeedevyai namah panchaamruta snaanam samarpayaami

 

Shuddodaka snaanam:

 

gangaajalam mayaaneetam mahaadva shirasthitam !

Shuddhodaka snaanamidam gruhaana harivallabhe !!

Om Shree Dhanalakshmeedevyai namah shuddhodaka snaanam samarpayaami

 

Vastram :

suraarchitaanghri yugale dukoola vasanapriye !

Vastrayugmam pradaasyaami gruhaana bhuvaneshvaree !!

Om Shree Dhanalakshmeedevyai namah vastrayugmam samarpayaami

 

Yagnopaveetam :

 

taptahemakrutam sootram muktaadaama vibhooshitam !

Upaveetamidam devee gruhaana tvam shubhankaree !!

Om Shree Dhanalakshmeedevyai namah yagnopaveetam samarpayaami

 

Gandham :

 

karpooraagaru kastooree rochanaadibhiranvitam !

Gandham daasyaamyaaham devee preetyartham pratigruhyataam !!

Om Shree Dhanalakshmeedevyai namah gandham samarpayaami

Akshitaas :

akshataan dhavalaan devee shaaliyaan tandulaan shubhaan !

Haridraa kunkumopetam gruhyataamabdhi putrike !!

Om Shree Dhanalakshmeedevyai namah Akshataan samarpayaami

 

Aabharanam: (jewellery)

 

keyoora kankane divye haaranoopura mekhalaah !

Vibhooshanaanyamoolyaani gruhaana rushipoojite !!

Om Shree Dhanalakshmeedevyai namah aabharanaani samarpayaami

 

Pushpam:

mallikaa jaati kusumaih champakairvakulai stathaa !

Shatapatraishcha kalhaaraih poojayaami haripriye !!

Om Shree Dhanalakshmeedevyai namah pushpyaih poojayaami

 

Athaangapooja:

 

Om chanchalaayai namah paadou poojayaami

Om chapalaayai namah jaanune poojayaami

Om peetaambara dharaayai namah oorum poojayaami

Om kamalavaasinyai namah katim poojayaami

Om padmaalkayaayai namah naabhim poojayaami

Om madanamaatre namah sthanou poojayaami

Om lalitaayai namah bhujadvayam poojayaami

Om kambukanthyai namah kantham poojayaami

Om sunaasikaayai namah naasikaam poojayaami

Om sumukhyai namah mukham poojayaami

Om shriyai namah oshtou poojayaami

Om sunetre namah netram poojayaami

Om ramaayai namah karnou poojayaami

Om kamalaayai namah shirah poojayaami

Om dhanalakshmyai namah sarvaanyamgaani poojayaami

Shree mahalakshmee preetyartham ashtottara shatanaama poojaam karishye

Determine, Ashtottaranaama Pooja, with Turmeric Power, Kunkuma or Flowers and Akshitas recite Ashtottara Shatanamaavali

 

Shree Lakshmee Ashtottara Shatanaamaavali:

 

Om prakrutyai namah

Om vikrutyai namah

Om vidyaayai namah

Om sarvabhoota hitapradaayai namah

Om shraddhaayai namah

Om vibhootyai namah

Om surabhyai namah

Om paramaatmikaayai namah

Om vaache namah

Om padmaalayaayai namah

Om padmaayai namah

Om shuchaye namah

Om svaahaayai namah

Om svadhaayai namah

Om sudhaayai namah

Om dhanyaayai namah

Om hiranyayai namah

Om lakshmyai namah

Om nityapushtaayai namah

Om vibhaavaryai namah

Om aadityai namah

Om dityai namah

Om deeptaayai namah

Om vasudhaayai namah

Om vasudhaarinyai namah

Om kamalaayai namah

Om kaantaayai namah

Om kaamaakshyai namah

Om krodhasambhavaayai namah

Om anugrahapradaayai namah

Om buddhaye namah

Om anaghaayai namah

Om harivalklabhaayai namah

Om ashokaayai namah

Om amrutaayai namah

Om deeptaayai namah

Om lokashoka vinaashinyai namah

Om dharmanilayaayai namah

Om karunaayai namah

Om lkokamaatre namah

Om padmapriyaayai namah

Om padmahastaayai namah

Om padmaakshyai namah

Om padmasudaryai namah

Om padmodbhavaayai namah

Om padmamukhyai namah

Om padmanaabhapriyaayai namah

Om ramaayai namah

Om padmamaalaadharaayai namah

Om devyai namah

Om padminyai namah

Om padmagandhinyai namah

Om punyagandhaayai namah

Om suprasannaayai namah

Om prsaadaabhimukhyai namah

Om prabhaayai namah

Om chandravadanaayai namah&l

Products related to this article

Padma Asanam (Big)

Padma Asanam (Big)

Padma Asanam..

$15.00

Jajikaya (Nutmeg) (250 Grams)

Jajikaya (Nutmeg) (250 Grams)

Jajikaya (Nutmeg) (250 Grams)..

$10.00

0 Comments To "Procedure Of Dhanalakshmi Nityapooja"

Write a comment

Your Name:
 
Your Comment:
Note: HTML is not translated!