Sharadh Navaratri day 6 -Sri Lalitha Tripura Sundari Devi Ashtottaram

Sri Lalitha Tripura Sundari Devi 

Devi Shodashopachara Pooja vidhi

Achamanam:

Om Keshavaya svaahaa, Om Naraayanaaya svaaha, Om Madhavaaya Svaahaa

(First spoon of water is to be used to clean palm, three times should gulp and finally for the fifth time water is used to clean palm once again in a plate)

Om Govindaaya Namah, Vishnave Namah

Madhusoodanaaya Namah, Trivikramaaya Namah

Vaamanaaya Namah, Shreedharaaya Namah

Rushikeshaaya Namah. Padmanaabhaya Namah

Damodaraya Namah, Sankarshanaaya Namah

Vasudevaaya Namah, Pradyumnaaya Namah

Aniruddhaaya Namah. Purushottamaaya Namah

Adhokshajaaya Namah, Narasimhaaya Namah

Achyutaaya Namah, Janaarthanaaya Namah

Upendraaya Namah, Haraye Namah

Shree Krishnaaya Namah

Sankalpam:

Om mamopaatta duritakshayadvaaraa shree parameshvara preetyartham shubhe shobhne muhoorte shree mahaavishnoraagnyaayaa pravartamaanasya adhyabhrahmanah dviteeya paraarthe swetha varaahakalpe vaivasvata manvantare kaliyuga prathamapaade jamboodveepe bharatavarshe, bharatakhande merorthakshinadhigbhaage, shreeshailasya eeshaanya (place where you have seated to be whispered) pradeshe krishna/ganga/godavaryormadyadeshe (The place where you are from there river names which are situated in South are to be whispered) asmin vartamaana vyaavahaarika chandramaana (Present year) samvatsare (North/South) aayane (present season) rutou (present month) maase (Present Paksha) pakshe (Today's Tithi) tithou (Todays Week name) shubhanakshatre shubhayoge, shubhakarane, evanguna visheshana vishishtaayaam, shubhatithou, shreemaan (your gotram) gotrasya (Your full name) naamatheyasya dharmapatnee sametasya asmaakam sahakutumbaanaam kshema sthairya dhairya vijaya abhaya aayuraarogya ishvaryaabhivrudyartham dharmaarthakaamamoksha chaturvidha falapurushaastha siddhyartham dhana, kanaka, vastu, vaahanaadi samruddharthyam putrapoutraadi vruddhyartham, sarvaapadaa nivaaranaartham, sakalakaaryavighna nivaaranaartham, satsamtaana siddhyartham, putraputrikaa naamsarvato mukhaabhivruddhyartham, ishtakaamaartha siddhyartham, sarvadevataa svaroopinee shree durgaambikaa preetyartham yaavadbhakti dyaanaavaahaanaadi shodashopachaara poojaam karishye shree durgaadevipoojaam karishye shree suvarna kavacha lakshmee durgaadevyai namah.

Dhyanam:

Shlokam:

Om hiranyavartnaam harineem suvarna rajitasrajaam

chandraam hiranyayeem jaatavedo ma maavaha

Shlokam:

Shree vaagdhevim mahaakaalim mahaalakshmeem sararvateem

trishaktiroopinee mambaam durgaamchandeem namamyaham

shree durgaadevyai namah aavaahayaami (offer Flower to goddess idol/photo)

Aasanam:

taam aavahajaatado lakshmeemanapagaamineem yasyaam hiranyam

vindeyangaamashvam purushaanaham

Shlokam:

sooryaayuta nibhasfoorte sfuradratna vibhooshite

ratna simhaasanamidham devee sthirataam surapoojite

shree durgaadevyainamah aasanam samarpayaami

(offer Akshita's to goddess idol/photo)

Padyam:

ashvapoorvaam rathamadhyaam hastinaada prabhodhineem

shriyam deveemupahvame shreermaadevijushataam

Shlokam:

Suvaasitam jalamramyam sarvateertha samudbhavam

paadyam gruhaana devee tvam sarvadeva namaskrute

Shree durgaadevyainamah paadayoh, paadyam samarpayaami

(sprinkle water with betel leaf on Idol/Photo)

Aarghyam:

kaamposmi taam hiranya praakaara maardhraamjvalantim truptaam tarpayanteem

padmesthahitaam padmavarnaam taamihopahvaaye shriyam

Shlokam:

Shuddhodakam cha paatrastham gandhapushpaadi mishritam

aarghyam daashyami te devi gruhaana surapoojite

shree durgaadevyainamah hastayo aarghyam samarpayaami

(sprinkle water with betel leaf on Idol/Photo)

Aachamanam:

chandraam prabhaasaam yashasa jvalamtim shriyamlokedevajushtaa mudaaram

taam padmineem sharanamaham prapadye alakshmee rmenashyataam tvaam vrune

Shlokam:

Suvarna kalashaaneetam chandanaagaru samyutaam

madhuparkam gruhaanatvaam durgaadevi namostute

Shreedurgaadevyainamah aachamaneeyam samarpayaami

(sprinkle water with betel leaf on Idol/Photo)

Mahuparkam:

(Curd, honey. Ghee, water, sugar these five ingredients are called madhuparkam)

Shlokam:

Madhvaajyadadhisamyuktam sharkaraajalasamyutam

madhahuparkam gruhaanatvam durgaadevi namostute

shreedurgaadevyainamah madhuparkam samarpayaami

(Before Panchamruta bath, the items should be offered to devi idol/photo and half of the items of Panchamruta should be utilized for bath and the remaining should be used for Naivedyam and show to devi, the Panchamruta bath water should be added and take it as teertham)

Panchamrutasnanam:

Shlokam:

Om aapyaayasya sametu te vishvatassoma

vrushtiyambhavaavaajasya sangathe

shreedurgaadevyainamah ksheerena snapayaami

(Devi should be bathed with milk)

Shlokam:

Om dadhikraavunno akarisham jishnarashvasya vajinah

surabhino mukhaakaratprana aayugam shi taarishath

shreedurgaadevyainamah dadhnaa snapayaami

(Devi should be bathed with curd)

Shlokam:

Om shukramasi jyotirasi tejosi devovassavitotpunaa

tacchi drena pavitrena vasossooryasya rashshibhih

shreedurgaadevyainamah ajyena snapayaami

(Devi should be bathed with ghee)

Shlokam:

Om madhuvaataa rutaayate madhuksharanti sindhavah

maadhveernassamtvoshadheeh, madhunaktamutoshasi

madhjumatparthivaganrajah madhudyourastunah pitaa,

madhumaanno vanaspatirmadhumaagum

astusooryah maadhveergaavo bvamtunah

shreedurgaadevyainamah madhunaa snapayaami

(Devi should be bathed with honey)

Shlokam:

Om svaaduh pavasva divyaajanmane svaadurindraaya suhaaveetunamne

svaadurmitraaya varunaayavaayave bruhaspataye madhumaagam adaabhyah

shreedurgaadevyainamah sharkarena snapayaami

(Devi should be bathed with sugar)

Fhalodakasnaanam:

Shlokam:

yaah falineeryaa flaa pushpaayaashcha pushpaneem

bruhaspati prasootaastaano munchantvagam hasah

shreedurgaadevyainamah falodakenasnapayaami

(Devi should be bathed with coconut water)

shreedurgaadevyainamah panchamruta snaanaantaram shuddhodaka snaanam samarpayaami

Snanam:

aadityavarne taposodhi jaato vanaspati stavavruksho thabilvah

tasya falaani tapasaanudantu maayaantaraayaashcha baahyalakshmee

Shlokam:

Gangaajalam maayaaneetam maahadeva shirsthahitam

shuddhodaka midam snaanam gruhana surapoojite

shreedurgaadevyainamah snaanam samarpayaami

(sprinkle water with betel leaf on devi idol/photo)

Vastram:

upai tumaam deva sakhah keertishcha maninaasaha

praadurbhooto smi raashtresmikeertimruddhim dadaatume

Shlokam:

Suraarchitaanghri yugale dukoola vasanapriye

vastrayugmam pradaasyaami gruhana surapoojite

shreedurgaadevyainamah vastrayugmam samarpayaami

Upaveetam:

kshutpipaasaa malaamjyeshtaam alakshmeernaashayaa myaham

abhooti masamruddhincha sarvaa nnirnudame gruhate

Shlokam:

Tapta hemakrutam sootram muktaadaama vibhooshitam

upaveetam idam devi gruhanatvam shubhaprade

Shreedurgaadevyainamah upaveetam (Yagnopaveetam) samarpayaami

Gandham:

gandham dvaaraamduraadarshaam nityapushtaam kareeshineem

eeshvareegam sarvabhootaanaam tvaamihopahvaye shriyam

Shlokam:

shreekhantham chandanam divyam gandhaadyam sumanoharam

vilepanam surashreshte chandanam pratigruhyataam

shreedurgaadevyainamam gandham samarpayaami.

(Sandal paste should be sprinkled with right hand middle finger)

Aabharanamulu:

Shlokam:

keyoora kankanyaih divyaih haaranoopura mekhalaa

vibhooshnaanyamoolyaani gryhaana surapoojite

Shreedurgaadevyainamah aabharanaartham akshataan samarpayaami

 

Pushpasamarpanam (Flower garland):

 

manasahkaama maakootim vaachaspatyamasheemahi

pashoonaagam roopaamannasya ya shshrishrayataam yashah

Shlokam:

Mallikaajaaji kusumaishcha champakaa vakulaisthathaa

shatapatraishcha kalharyaih poojayaami harapriye

Shreedurgaadevyainamah pushpaamjalim samarpayaami

Pasupu:

ahirivabhogyaih paryeti baahum jyooyaahetim paribaadhyaanah!

hastaghno vishvaavayunaani vidvaan pumaagamsam paripaatu vishvatah!!

haridraa choornametaddhi svarnakaanti viraajitam!

deeyute cha mahaadevi krupayaa parigruhyataam!!

Om shree mahaakaalee ... durgaambikaayai namah harichandraachoornam samarpayaami

Kunkuma:

yaagam kuryasineevaalee yaa raakaa yaa sarasvatee !

indraane mahya oota mevaroonaaneem svastaye!!

Om Shree mahaakaalee ... durgaambikaayainamah kunkuma kajjalaadi suganda dravyaani samarpayaami.

Adhaangapooja:

durgaayainamah : paadou poojayaami

kaatyaayanyainamah : gulfaou poojayaami

mangalaayainamah : Janunee poojayaami

kaantaayai namah : ooroo poojayaami

bhadrakaalyai namah : katim poojayaami

kapaalinyai namah : naabhim poojayaami

shivaayai namah : hrudayam poojayaami

gnaanaayai namah : udaram poojayaami

vairaagyai namah : stanou poojayaami

vaikuntha vaasinyai namah : vakshasthalam poojayaami

daattrayi namah : hastou poojayaami

svaahaayai namah : kantham poojayaami

svadhaayai namah : mukham poojayaami

naaraayanyai namah : naashikaam poojayaami

maheshyai namah : netram poojayaami

simhavaahanaayai namah : lalaatam poojayaami

rudraanyai namah : shrotye poojayaami

shreedurgaadevya namah : sarvanyangaani poojayaami

 

During the nine day Durgadevi is incarnated in 9 forms of various devi's. Here that devi Ashtottaram should be recited.

Sri Lalita Tripura Sundari Devi Ashtottara Shatanamavali:

Om Rajataachala shrungaagra madhyasthaayai namo namah
Om Himaachala mahaavamsha pavanayai namo namah
Om Shankaraardhanga soundaryashareeraayai namo namah
Om Lasanmaraktasvaccha vigrahaayai namo namah
Om Mahatishaya soundaryalaavanyayai namo namah
Om Shashankashekhara praanavallabhaayai namo namah
Om Sadapanchadashaatmaikya svaroopayai namo namah
Om Vajramaanikyakatakakireetayai namo namah
Om Kastureetilakodhbhaasinitalayai namo namah
Om Bhasmarekhankitalasanamastakayai namo namah
Om Lasatkanakathaatankayugalayai namo namah
Om Vikachaambhoroohadala lochanayai namo namah
Om Sharachampeyapushpabhanasikayai namo namah
Om Manidarpanasankaashakapolayai namo namah
Om Taanbulapuritasmeravadanayai namo namah
Om Supakavadadimeebeejaradanayai namo namah
Om Kanbupugasamacchaya kandharaayai namo namah
Om Sthulamuktaaphalodara suharayai namo namah
Om Gireeshabaddhamangalya mangalayai namo namah
Om Padmakairavamandaaraa sumalinyai namo namah
Om Suvarnakunbhayugma bhasukuchayai namo namah
Om Ramaneeya chaturbhaahu samyuktayai namo namah
Om Kanakangadakeyura bhooshitaayai namo namah
Om Bruhatsouvarna soundaryavasanayai namo namah
Om Bruhani tambuvilasajjaghanayai namo namah
Om Sowbhagyajaatashrungaaramadhyamayai namo namah
Om Divyabhooshana samdoharanjitayai namo namah
Om Paarijaata gunadhikya padabjayai namo namah
Om Supadma raagasankaasha charanayai namo namah
Om Kamakoti mahapadma peetasdayai namo namah
Om Sreekanthanetra kumuda chandrikayai namo namah
Om Sachaamara ramavanee veehitayai namo namah
Om Bhktarakshana dakshinya katakashayai namo namah
Om Bhuteshalinganodbhuta pulakangyai namo namah
Om Anangajanakaapaangaveekshanaayai namo namah
Om Bramhopendra shiroratnaranjitayai namo namah
Om Sachimukhavaamaravadhu sevitayai namo namah
Om Leelakalpitabramhanda mandalaayai namo namah
Om Amrutadimahashaktisamvrutayai namo namah
Om Ekaatapatrasamarajyadayikayai namo namah
Om Sanakaadi samaaraadhya paadhukayai namo namah
Om Devarshibhistuyamanavaibhavayai namo namah
Om Kalashodbhava durvaasa poojitaayai namo namah
Om Mattebhavaktrashadvaktravatsalayai namo namah
Om Chidangnikunda sambhoota sudehayai namo namah
Om Shashankakhanda samyukta mukutaayai namo namah
Om Mattahamsamadhu mandagamanayai namo namah
Om Vandaaru janasandoha vanditayai namo namah
Om Antarmukha janaananda phaladayai namo namah
Om Pativratanganabheeshta phaladayai namo namah
Om Avyajakaruna purapooritayai namo namah
Om Niranjana Chidananda samyuktaayai namo namah
Om Sahasrasuryasanyuktaprakaashaayai namo namah
Om Ratnachintamani gruhamadhyasdhayai namo namah
Om Haani vrudhi gunadhikyarahitaayai namo namah
Om Mahapadmatavee madhya nivaasaayai namo namah
Om Jagatsvapna sushukteenam sakshibhutyai namo namah
Om Mahapapaougha Paapaanaam vinashinyai namo namah
Om Dushtabheeti mahaabheeti bhanjanayai namo namah
Om Samasta devadanuja prerakayai namo namah
Om Samasta hrudayambhoja nilayaayai namo namah
Om Anaahata mahaapadma mandirayai namo namah
Om Sahasraarasarojata vasitayai namo namah
Om punaravrutya rahita purasdhayai namo namah
Om Vaanee gaayatri saavitri sannutayai namo namah
Om Leelaaraaramaa bhusampujya padabjayai namo namah
Om Lopamudrarchita sreemaccharanayai namo namah
Om Sahasra ratisoundarya shareeraayai namo namah
Om Bhavanaamatrasantushta hrudayayai namo namah
Om Natasampoorna vigyana sidhidayai namo namah
Om Trilochana krutollasa phaladayai namo namah
Om Sreesudhabdhi manidveepa madhyagayai namo namah
Om Dakshadvaara vinirbhedasadhanayai namo namah
Om Sreenadha sodareebhoota shobhitayai namo namah
Om Chandrashekhara bhaktarti bhanjanaayai namo namah
Om Sarvopadhivinirmuktachaitanyayai namo namah
Om Namaparayanabheeshta phaladayai namo namah
Om Srushtisdhiti tirodhana sankalpayai namo namah
Om Sreeshodashanksharee mantra madhyagayai namo namah
Om Anadyanta swayambhoota divyamurtyai namo namah
Om Bhaktahamsaparamukhya viyogayai namo namah

Om Matrumandala samyukta lalitayai namo namah
Om Bhandadaitya mahasatva naashanaayai namo namah
Om Krurabhanda shirascheda nipunayai namo namah
Om Dhatracchuta suradheesha sukhadayai namo namah
Om Chandamunda nishumbhadi khandanayai namo namah
Om Raktaksharakta jihvadi shikshanayai namo namah
Om Mahishasuradorveerya nigrahayai namo namah
Om Abhrakesha mahotsaha karanayai namo namah
Om Maheshayukta natana tatparayai namo namah
Om Nijabhartru mukhambhoja chintanayai namo namah
Om Vrushabhadhvaja vigyananabhavanayai namo namah
Om Janmamrutya jararoga bhanjanayai namo namah
Om Vidhehamukti vigyanashidhidayai namo namah
Om Kamakrodhaadhi shadvarganashanayai namo namah
Om Rajarajarchita padasarojayai namo namah
Om Sarvavedanta siddhaanta sutaatvayai namo namah
Om Veerabhaktavigyana nidhanayai namo namah
Om Ashesha dushta dhanujasoodhanayai namo namah
Om Sakshachri dakshanamoorti manogyanyai namo namah
Om Hayamedagrasampoojya mahimayai namo namah
Om Dakshaprajapati suthaveshadyaayai namo namah
Om Sumabanekshukondandamanditayai namo namah
Om Nityayouvana mangalyamangalayai namo namah
Om Mahadeva samaayukatashareerayai namo namah
Om Chaturvinshatitattvaika swaroopayai namo namah
Om Shree Lalita Ashtottara Shatanamavali Sampoornam


Sri Lalita Tripurasundari Devi Stotram: 


Asyashri lalita divya sahasranaam stotra mahaamantrasya, vashinyaadi vaagdhevataa 
rushayah, anushtup chandaha shree lalita parameshwari devata shrimadvag bhava
kutetibijam madhyakuteti shakthi shaktrinyasam karanyasancha kuryat mama 
shree lalita parameshwari prasad sidhyardhe jape viniyogah. 

Dhyana Shloka:


Sindhuruna Vigragam, trinayanam, manikyamaoli spharat 
Taramayaka Shekharam, Smitamuthim, aapinavakshoruham
Panibhyam alipuranaratna chashakam, raktopalam bibhratim
Saomyam ratna ghatasdha raktacharanam dhyayetparamanbikam 
Arunam karuna tharangitakshim dhruthapasangusapushpabanachapam,
Animadhibhiravrutham mayukairaha mityeva vibhavaye bhavanim
Dyayeth padmasanastham vikasitha vadanam padma partharyathakshim,
Hemabham peethavasthram karakalithaalasadhema padmam varangim,
Sarvalangara yuktham sathatham abhayadam bhaktha namram bhavanim.
Srividyam santhamuthim sakala suranutham sarva sampat pradhatrim 

Hari Om:


Dyayeth padmasanastham vikasitha vadanam padma patharyathakshim
Hemabham peethavasthram karakalithalasadhema padmam varangim
Sarvalangara yuktham sathatham abhayadam bhaktha namram bhavanim
Srividyam santhamuthim sakala suranutham sarva sampat pradhatrim

Srimatha Sri Maharajini Sri Math Simasaneshwari
Chidagni Kunda Sambootha Deva Karya Samudhyatha         
Udyath Bhanu Sabasrabha Chadur Bahu Samanvidha
Ragha Swaroopa Pasadya Krodhakarankusojwala              
Mano Rupeshu kodanda Pancha than mathra sayaka
Nijaruna prabha poora majjath brahmanda mandala                
Champakasokapunnaga sougandhikalasath kacha
Kuru vinda mani rinikanath kotira manditha                  
Ashtami Chandra vibhraja dhalika sthala shobhitha
Muka Chandra kalankabha mriganabhi viseshaka               
Vadana smara mangalya griha thorana chillaka
Vakthra lakshmi parivahachalan meenabha lochana              
Nava champakapushpabha naasaa dhanda virajithaa    
taraakaanti tiraskaari naasaabharana bhaasuraa               

kadamba manjareeklupta karnapoora manoharaa 
taatanka yugaleebhoota tapanodupa mandalaa             
padmaraaga shilaadarsha paribhaavi kapolabhooh 
navamidruma bimbashreehnyakkaar radancchadaa               
shuddha vidyaankuraakaara dvijapankti dvayojjvalaa 
karpooraveeti kaamoda samaakarsha ddigantaraa                
nijasallaapa maadhurya vinirbhar-tsita kacchapee 
mandasmita prabhaapoora majjath kaamesha maanasaa          
anaakalita saadrushya chubuka shree viraajitaa
kaameshabaddha maangalya sootrashobhita kantharaa           
kanakaangada keyoora kamaneeya bhujaanvitaa 
ratnagrvaiveya chintaaka lolamuktaa falaanvitaa                
Kameshvara premaratna mani pratipanastanee 
naabhyaalavaala romaali lataafala kuchadvayee                 
lakshyaromalataa dhaarataa samunneya madhyamaa 
stanabhaara dalan-madhya pattabandha valitrayaa              
Arunaaruna kousubha vastra bhaasvath kateetatee 
ratnakinkini kaaramya rashanaadaama bhooshitaa                 
kaamesha gnaata soubhagya maarthavoru dvayaanvitaa 
maanikya makutaakaara jaanudvaya viraajitaa                
indragopa parikshipta smara tunaabha janghikaa 
goodhagulbhaa koormavrushtha jayishtu prapadaanvitaa             
nakhadeedhiti sanchanna samajjana tamogunaa 
padadvaya prabhaajaala paraakruta saroruhaa                
shinjaana manimanjeera pandita shree pdaambujaa 
muraalee mandagamanaa, mahaalaavanya shevadhih          
sarvaarunaanavadyaangee sarvaabharana bhooshitaa
shivakaameshvaraankasthaa, shvaa, svaadheena vallabhaa            
sumeru madhyashrungasthaa, shreemannagara naayikaa 
chintaamani gruhaantasthaa, panchabrahmasanasthitaa            
mahaapadmaatavee samsthaa, kadamba vanavaasinee 
sudhaasaagara madhyasthaa, kaamaakshee kaamadaayinee          
devarshi ganasamghaata stooyamaanaatma vaibhavaa
bhandaasura vadhodyukta shaktisenaa samanvitaa                 
sampatkaree samaaroodha sindhoora prajasevitaa 
ashvaaroodhaadhishtitaashva kotikoti bhiraavrutaa               
chakraraaja rathaaroodha sarvaayudha parishkrutaa 
geyachakra rathaaroodha mantrinee parisevitaa                
kirichakra rathaaroodha dandanaathaa puraskrutaa 
jvaalaamaalini kaakshipta vahneeprakaara madhyagaa            
bhandasainya vadhodyukta shakti vikramaharshitaa 
nityaa paraakramaatopa nireekshana samutsukaa                
bhandaputra vadhodyukta baalavikrama nanditaa 
mantrinyambaa virachita vishnga vadharoshitaa                
vishukra praanaharana vaaraahee veeryananditaa 
kaameshvara mukhaaloka kalpita shree ganeshvaraa            
mahaaganesha nirbhinna vighnayantra praharshitaa 
bhandaasurendra nirmukta shastra pratyastra varshinee             
karaanguli nakhotpanna naaraayana dashaakrutih 
mahaapaashupataastraagni nirdagdhaasura sainikaa            
kaameshvaraastra nirdagdha sabhandaasura shoonyakaa 
brahmpendra mahendraadi devasamstuta vaibhavaa             
haranetraagni sandagtha kaama sanjeevanoushadhih 
shreemadvaagbhava kootaika svaroopa mukhapankajaa            
kanthaadhah katiparyanta madhyakoota svaroopinee 
shaktikootaika taapanna katyathobhaaga dhaarinee                
moolamantraatmikaa, moolakoota traya kalebaraa 
kulaamrutaika raseekaa, kulasanketa paalinee                
kulaangunaa, kulaantahsthaa koulinee, kulayoginee 
akulaa, samayaantahsthaa, samayaachaara tatparaa               
moolaadhaaraika nilayaa, brahmagranthi vibhedinee 
manipuraanta ruditaa, vishnugranthi vibhedinee               
aagnaa chakraantaraalasthaa, rudragranthi vibhedinee 
sahasraaraambujaa roodhaa, sudhaasaaraabhi varshinee            
tatillataa samaruchih, shat chakropari samsthitaa 
mahaashaktih, kundalinee, bisatantu taneeyasee              
bhavaanee, bhaavanaagammaa, bhavaaranya kuthaarikaa 
bhadrapriyaa, bhadramoorti, rbhaktasoubhaagyadaayinee            
bhaktipriyaa, bhaktigamyaa, bhaktivashyaa, bhayaapahaa 
shaambhavee, shaaradaaraadhyaa, sharvaanee, sharmadaayinee         
shaankaree, shreekaree, saadhvee, sharacchandranibhaananaa
shaatodaree, shaantimatee, niraadhaaraa, niranjanaa            
nirlepaa, nirmalaa, nityaa, niraakaaraa, niraakulaa 
nirgunaa, nishkalaa, shaantaa, nishkaamaa, nirupaplavaa             
nityamuktaa, nirvikaaraa, nishprapanchaa, niraashrayaa
nityashuddhaa, nityabuddhaa, niravadyaa, nirantaraa           
nishkaaranaa, nishkalankaa, nirupaadhi, rnireeshvaraa 
neeraagaa, raagamathanee, nirmadaa, madanaashinee            
nishchintaa, nirahankaaraa, nirmohaa, mohanaashinee 
nirmama, mamataahantree, nishpaapaa, paapanaashinee            
nishkrodhaa, krodhashamanee, nirmobhaa, lobhanaashinee 
nihsamshayaa, samshayaghnee, nirbhavaa, bhavanaashinee        
nirvikalpaa, niraabaadhaa, nirbhedaa, bhedanaashinee
nirnaashaa, mrutyumathanee, nishkriyaa, nishparigrahaa             
nistulaa, neelachikuraa, nirapaayaa, niratyayaa 
durlabhaa, durgamaa, durgaa, duhkhahantree, sukhapradaa            
dushtaduraa, duraachaara shamanee, doshavarjitaa 
sarvagnaa, saandrakarunaa, samaanaadhikavarjitaa               
sarvashaktimayee, sarvamangalaa, sadgatipradaa 
sarveshvaree, sarvamayee, sarvamantra svaroopinee           
sarvayantraatmikaa, sarvatantraroopaa, manonmanee
maheshvaree, mahaadevee, mahaalakshmee, rmrudapriyaa            
mahaaroopaa, mahaapoojyaa, mahapaataka naashinee
mahaamaayaa, mahaasattvaa, mahaashakti rmahaaratih           
mahaabhogaa, mahaishvaryaa, mahaaveeryaa, mahaabalaa 
mahaabuddhi, rmahaasiddhi, rmahaayogeshvareshvaree            
mahaatantraa, mahamantra, mahaayantraa, mahaasanaa 
mahaayaaga kramaaraadhyaa, mahaabhairava poojitaa             
maheshvara mahaakalpa mahaataandava saakshinee 
mahaakaamesha mahishee, mahaatripura sundaree                
chatuhshashtyu pachaaraadhyaa, chatushshashti kalaamayee 
maha chatushshashti koti yoginee ganasevitaa              
manuvidyaa, chandraavidyaa, chandramandalamadhyagaa 
chaaruroopaa, chaaruhaasaa, chaaruchandra kalaadharaa             
charaachara jagannaathaa, chakraraaja niketanaa 
paarvatee, padmanayanaa, padmaraaga samaprabhaa           
panchapretaasanaasinaa, panchabrahma svaroopinee 
chinmayee, paramaanandaa, vignana ghanaroopinee             
dhyaasadhyaatru dhyeyaroopaa, dharmaadharma vivarjitaa 
vishvaroopaa, jaagarinee, svapantee, taijasaatmikaa            
suptaa, praagnaatmikaa, turyaa, sarvaavasthaa vivarjitaa 
srushtikartree, brahmaroopaa, goptree, gogindaroopinee            
samhaarinee, rudraroopaa, tirodhaankareeshvaree 
sadaashivaanugrahadaa, panchakrutya paraayanaa               
bhaanumandala madhyasthaa, bhairavee, bhagamaalinee
padmaasanaa, bhagavatee, padmanaabha sahodaree             
unmesha nimishotsanna vipanna bhuvanaavalih
sahasrasheershavadanaa, sahasraakshee, sahasrapaath             
abrahma keetajananee, varnaashrama vidhaayiee 
nijaagnaaroopanigamaa, punyaapunya phalapradaa                
shruti seemanta sindhooreekruta paadaabjadhoolikaa 
sakalaagama sandoha shuktismputa mouktikaa                
purushaarthapradaa, poornaa, bhoginee, bhuvaneshvaree 
ambikaa, naadi nidhanaa, haribrahmendra sevita               
naaraayanee, naadaroopaa, naamaroopa vivarjitaa 
hreenkaaree, hreematee, hrudyaa, heyopaadeya varjitaa             
raajaraajorchitaa, raagnee, ramyaa, raajeevalochanaa 
ranjanee, ramanee, rasyaa, ranatkinkini mekhalaa              
ramaa, raakenduvadanaa, ratiroopaa, ratipriyaa    
rakshaakaree, raakshasaghnee, raamaa, ramanalampataa           
kaamyaa, kaamakalaaroopaa, kadamba kusumapriyaa 
kalyaanee, jagateekandaa, karunaarasa saagaraa                
kalaavatee, kalaalaasaa, kaantaa, kaadambareepriyaa 
varadaa, vaamanayanaa, vaaruneemadavihvalaa               
vishvadhikaa, vedavedyaa, vindhyaachala nivaasinee 
vidhaatri, vedajananee, vishnumaayaa, vilaasinee          

0 Comments To "Sharadh Navaratri day 6 -Sri Lalitha Tripura Sundari Devi Ashtottaram"

Write a comment

Your Name:
 
Your Comment:
Note: HTML is not translated!