Devotional Articles

వ్రత విధానం :

వివాహ ప్రతిబంధక దోషాలున్నా నివారణ కావడానికి, శీఘ్రంగా అనుకూలమైన భర్తను పొందడానికి కాత్యాయని వ్రతంతో సాటి అయినది మరొకటి లేదు. ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించేవారికి భక్తివిశ్వాసాలు ముఖ్యం. తారాబల చంద్రబల యుక్తమైన మంగళవారం రోజున ఈ వ్రతాన్ని ప్రారంభించాలి.

0 comments on this article - view comments

కాత్యాయని వ్రతం

ముందుగా గణపతి పూజ చేసుకున్న తరువాత మండపంలో ఉన్న కలశంపైన ఒక పుష్పాన్ని తీసుకుని ... అస్మిన్ కలశే సమస్త తీర్థాదినం వారుణ మావహయామి' అని కాత్యాయనీ దేవిని కలశంలోకి ఆవాహన చేయాలి. పుష్పాన్ని వుంచి తిరిగి పుష్పం తీసుకుని.  

Click Here to View శ్రీ కాత్యాయని దేవి వ్రత విధానం

0 comments on this article - view comments
లక్ష్మీ కటాక్షం కోసం భక్తులు వివిధ రకాల పూజలు, హోమాలు, వ్రతాలు చేస్తుంటారు. అలాగే లక్ష్మీదేవిని ఏ తిథులలో ఎటువంటి అభిషేకం చేయాలి? వారం రోజులలో లక్ష్మీదేవికి ఏ ప్రసాదం పెట్టాలి? అని చాలామందికి తెలియదు. వాటి గురించి తెలుసుకుందాం … S.No  ఏ తిథి  అభిషేకం 1 పాడ్యమి  ఆవు నేయితో అభిషేకం చేసినట్లయితే సకల రోగాలు నివారణ అవుతాయి. 2 విదియ   చెక్కరతో అభిషేకం చేసినట్లయితే దీర్ఘాయువు ప్రాప్తిస్తుంది. 3 తదియ   ఆవుపాలతో అభిషేకం చేసినట్లయితే ఎలాంటి అకాలమృత్యు దోషాలు తొలగిపోతాయి...
0 comments on this article - view comments

బహురూప గణపతి ధ్యాన శ్లోకాలు

శ్రీ బాల గణపతి ధ్యానం :

కరస్థకదళీచూటపనసేక్షుకమోదకమ్ !

బాలసూర్యమిమం వందే దేవం బాలగణాధిపమ్ !!

0 comments on this article - view comments

Navagraha Peedaahara Stotram

 

grahaanaamaadi raadityoloka rakshana kaarakah

vishaya sthaana sambhootaam peedaam haratume ravih

rohinee shassudhaamoorti ssudhaagaatrassuraalanah 

 

Navagraha Peedaahara Stotram In Telugu 

0 comments on this article - view comments

నవగ్రహ పీడాహర స్తోత్రమ్ ....

గ్రహాణాది రాదిత్యోలోక రక్షణ కారకః

విషయ స్థాణ సంభూతాం పీదాం హరతుమే రవిః

రోహిణి శస్సుధామూర్తి  స్సుధాగాత్రస్సురాళనః

Navagraha Peedaahara Stotram  In English 

శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రత కథ

పంచమ అధ్యాయం

సూతమహర్షి ఇంకా ఇలా చెబుతున్నాడు, 'ఓ మునిశ్రేష్టులారా! మీకు మరొక కథను చెబుతాను, శ్రద్ధగా వినండి. పూర్వం తుంగధ్వజుడు అనే రాజు అత్యంత ధర్మపరాయణుడై ప్రజలను కన్నబిడ్డలుగా చూసుకుంటూ రాజ్యపాలన చేస్తుండేవాడు. 

శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రత కథ

చతుర్థ అధ్యాయం

సూతమహర్షి ఇంకా ఇలా చెప్పడం మొదలుపెట్టాడు. ఆ వైశ్యులు ఇద్దరూ బ్రాహ్మణులకు దానధర్మాలు ఇచ్చి తీర్థయాత్రలు చేస్తూ స్వంత నగరానికి బయలుదేరారు. సముద్రంలో వారు ఆ విధంగా కొంత దూరం ప్రయాణం చేశారు. సత్యదేవుడికి వారిని పరీక్షించాలనే కోరిక కలిగింది. 

0 comments on this article - view comments

మనం చేసే దోషాలు మనకు అంటకుండా తొలగించుకోవాలంటే గణపతిని ఏ పూజారాధన చేస్తే ఏ దోషం పోతుందో మీకు తెలుసా?

సూర్యదోషం  తొలగిపోవాలంటే ఎర్రచందనంతో చేసిన గణపతిని పూజించాలి.

చంద్రదోషం తొలగిపోవాలంటే పాలరాయితో లేదా వెండితో చేసిన గణపతిని పూజించాలి

కుజదోషం తొలగిపోవాలంటే రాగితో చేసిన గణపతిని పూజిస్తే ఫలితం ఉంటుంది

0 comments on this article - view comments

సత్యనారాయణస్వామి వ్రతం

వ్రత విధానం

సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాన్ని వైశాఖ, మాఘ, కార్తీక మాసాలలో ఏ శుభదినం అయినా చేసుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా కలతలతో ఉన్నవారు చేయడం మరీ మంచిది, శ్రేష్ఠం. సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాన్ని నెలకు ఒకసారిగానీ, సంవత్సరానికి ఒకసారిగానీ చేయవచ్చు.

0 comments on this article - view comments

శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రత కథ ప్రారంభం 

తృతీయ అధ్యాయం

ఓ మునిశ్రేష్టులారా! ఇంకొక కథను చెపుతాను వినండి. పూర్వం ఉల్కాముఖుడు అనే ఒక రాజు ఉండేవాడు. అతను ఇంద్రియాలను జయించినవాడు, సత్యవ్రతుడు. అతడు ప్రతిదినం దేవాలయానికి వెళ్ళి, బ్రాహ్మణులకు ధనం ఇచ్చి, సంతోషపెడుతూ ఉండేవాడు. 

0 comments on this article - view comments

శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రత కథ

ద్వితీయ అధ్యాయం

ఓ మునిశ్రేష్టులారా! పూర్వం ఈ వ్రతం ఆచరించిన వారి కథ చెపుతాను వినండి అని చెప్పడం ప్రారంభించాడు సూతమహర్షి. పూర్వం కాశీనగరంలో ఒక బ్రాహ్మణుడు ఉండేవాడు. అతను అత్యంత దరిద్రుడు కావడంతో అన్నవస్త్రాలు లేక ఆకలితో బాధపడుతూ ప్రతి ఇళ్ళూ తిరుగుతూ ఉండేవాడు. 

0 comments on this article - view comments

శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రత కథ ప్రారంభం

ప్రథమ అధ్యాయం

పూర్వం ఒకరోజు నైమిశారణ్యంలో శౌనకాది మునులు కూర్చుని పురాణాలను గురించి చర్చించుకుంటున్న సమయంలో అక్కడికి పురాణాలను విశ్లేషాత్మకంగా చెప్పగల ప్రజ్ఞకలవాడు అయిన శ్రీ సూతమహర్షి అక్కడికి చేరుకున్నాడు. 

0 comments on this article - view comments

శ్రీసత్యనారాయణస్వామి అష్టోత్తర శతనామపూజ :

ఓం నారాయణాయ నమః

ఓం నరాయ నమః

ఓం శౌరయే నమః

0 comments on this article - view comments
Showing 659 to 672 of 1045 (75 Pages)