Article Search

శ్రీ ధనలక్ష్మీ నిత్యపూజా విధానం :

 

కేశవాయ స్వాహా, నారాయణాయ స్వాహా, మాధవాయ స్వాహా, గోవిందాయ నమః, విష్ణవే నమః, మధుసూదనాయ నమః, త్రివిక్రమాయ నమః, వామనాయ నమః, శ్రీధరాయ నమః, హృషీకేశాయ నమః, పద్మనాభాయ నమః, దామోదరాయ నమః, సంకర్శనాయ నమః, వాసుదేవాయ నమః, ప్రద్యుమ్నాయ నమః, 

 

CLICK HERE TO VIEW IN ENGLISH VERSION      

Showing 1 to 1 of 1 (1 Pages)