Ashtottara Shatanamavali

Ashtottara Shatanamavali

శ్రీ పురుషసూక్త అష్టోత్తర శతనామావళి

 

ఓం సహస్ర శీర్షాయ నమః

ఓం పురుషాయ నమః

ఓం సహస్రాక్షాయ నమః

ఓం సహస్రపాదే నమః

0 comments on this article - view comments

 

 SHREE SARASWATI ASHTOTTHARA SHATANAMAVALI

 

shree sarasvatyai namah

om mahaabhadraayai namah

 

0 comments on this article - view comments
.stotras-heading{background-color:#FF7302; padding:5px; font-size:18px; text-transform: uppercase; color:#fff; text-align:center; width:100%;} Name of Ashtottara Shatanamavali S. NO  Telugu Version  English Version 1 శ్రీ శివాష్టోత్తర శతనామావళి Sri Shiva Ashtottara Shatanamavali 2 శ్రీ వెంకటేశ్వరాష్టోత్తర శతనామావళి,   Sri Venkateswara Ashtottara Shatanamavali  3 శ్రీ విఘ్నేశ్వర  అష్టోత్తరశతనామావళి ,  Sri Vigneswara  Ashtottara Shatanamavali ..
0 comments on this article - view comments

 SREE SHIVA ASHTOTTARA SHATANAMAVALI

 

om shivaaya namah

om maheshvaraaya namah

om shanbhave namah

om pinaakine namah

0 comments on this article - view comments

శ్రీ శివాష్టోత్తర శతనామావళి

ఓం శివాయ నమః

ఓం మహేశ్వరాయ నమః

ఓం శంభవే నమః

ఓం పినాకినే నమః

0 comments on this article - view comments

 SHREE ANJANEYAASHTTOTTHARA SHATANAMAVALI

 

om aanjaneyaaya namah

om mahaaveeraaya namah

om hanumate namah

om maarutaatmajaaya namah

 

0 comments on this article - view comments

TULASI ASHTOTTARA SHATANAMAVALI

 

om tulaseedevyai namah

om sakhyai namah

om bhadraayai namah

om mangnaana pallavaayai namah

0 comments on this article - view comments

Shree Venkateshwara Ashtottara Shatanamavali

 

om sreevenkateshvaraaya namah

om shreenivaasaaya namah

om lakshmipataye namah

om anaamayaaya namah

 

0 comments on this article - view comments

 

 Shree Vigneshwara Ashtottara Shatanamavali

 

om vinaayakaaya namah

om vighnaraajaaya namah

om gouriputraaya namah

 

 

0 comments on this article - view comments

శ్రీ ఆంజనేయ అష్టోత్తర శతనామావళి:

ఓం ఆంజనేయాయ నమః

ఓం మహావీరాయ నమః

ఓం హనుమతే నమః

0 comments on this article - view comments
Showing 1 to 10 of 19 (2 Pages)