Ramayana Jaya Mantram In English

 

 

 RAMAYANA JAYA MANTRAM

 

jayatyatibalo raamo lakshmashcha mahaabalah

raajaa jayati sugreevo raaghavenaabhipaalitah !

Daasoham kosalendrasya raamasyaaklishtakarmanah

hanumaan shatrusainyaanaam nihantaa maarutaatmaja !! 1

 

na raavana sahasram me yuddhe pratibalam bhaveth

shilaabhistu praharatah paadapaishcha sahasrashah !

Arthayitvaa pureem lankaamabhivaadya cha maithileem

samruddhaartho gamishyaami mishataam sarvarakshasaam !! 2

 

 

Products related to this article

Decorative Table Stand

Decorative Table Stand

Decorative Table Stand ..

$7.00