Hanuman Namaskara In English

 

HANUMAN NAMASKARA

 

goshpadeekrutavaareesham mashakeekrutaraakshasam !

Ramayanamahaamaalaaratnam vande nilaatmajam !!    1

 

anjanaanandanamveeram jaaanakeeshokanaashanam !

Kapeeshamakshahantaaram vande lankaabhayankaram !!   2

 

mahaavyaakaranaambhodhimanthamaanasamandaram !

Kavayantam raakakeertyaa hanumantamupaasmahe !!   3

 

ullanghya sindhoh salilam saleelam yah shokavahnim janakaatmajaayaah !

Aadaaya tenaiva dadaaha lankaam namaami tam praanjaliraanjaneyam !!   4

 

manojavam maarutatulyavegagm jitendriyam buddhimataam varishtam !

Vataatmajam vaanarayoothamukyam shreeraamadootam shirasaa namaami !!   5

 

aanjaneyamatipaatalaaanam kaanchanaadrikamaneeyavigraham !

Paarijaatatarumoolavaasinam bhaavayaami pavamaaanandanam !!   6

 

 

Products related to this article

Green Aventurine (Stone of opportunity/Attratcter of luck)

Green Aventurine (Stone of opportunity/Attratcter of luck)

Green Aventurine (Stone of opportunity/Attratcter of luck) : Good luck stone...

$20.00