Sri Venkateswara Prapatti & Mangalashanam

 

SRI VENKATESWARA PRAPATTI & MANGALASHASHANAM

 

Eeshaanaam jagatosya venkatapate rvishnoha paraam preyaseem

tadvakshaha sthala nitya vaasara sikaam tath kshaanti samvardhineem

padmaalankruta paani pallava yugaam padmaasanasthaam shriyam

vaatsalyaadigunojjvalaam bhagavateem vande jaganmaataram  1 (2 times)

shreeman ! Krupaajalanidhe ! Krutasarvaloka !

Sarvagna ! Shakta ! Natavatsala! Sarvasheshin !

Svaamin ! Susheela ! Sulabhaashrita paarijaata !

Shree venkatesha charanou sharanam prapadye  2 (2 times)

anoopuraarchita sujaata sugandhi pushpa !

Sourabhya sourabha karou samananniveshou

soumyaa sadaanubhavanepi navaanubhyaavyou

shree venkatesha charanou sharanam prapadye

sadyo vikaasi samuditvara saandraraaga

sourabhya nirbhara saroruha saamyavaartaam

samyakshu saahasapadeshu vilekhayantou

Shree venkatesha charanou sharanam prapadye   4

rekhamaya dhvaja sudhaa kalashaatapatra

vajraamkushaamburuha kalpaka shankha chakrai

bhavyai ralankruta talou paratattva chihnai

Shree venkatesha charanou sharanam prapadye   5

taamrodara dyuti paraajita padmaraagou

baahyair mahobhi rabhibhoota mahendra neelou

udyan nakhaanshubhi rudasta shashaanka bhaasou

Shree venkatesha charanou sharanam prapadye   6

saprepa bheeti kamalaakara pallavaabhyaam

samvaahanepi sapadi klamamaadadhaanou

kaantaa vavaagnaanasa gochara soukumaaryou

Shree venkatesha charanou sharanam prapadye  7

lakshmee mahee tadanuroopa nijaanubhaave

neelaadi divya mahishee kara pallavaanaam

aarunya sankramanatah kila saamdraraagou

Shree venkatesha charanou sharanam prapadye    8

nityaanamad vidhi shivaadi kireeta koti

pratyupta deepta navaratna mahaahprarohair

niraajanaa vidhi mudaara mupaadadhaanou

Shree venkatesha charanou sharanam prapadye  9

vishnoh pade parama ityudita prashamsou

yaou madhya utsa iti bhogyatayaapyupaattaou

bhooyaas tatheti tava paanitala pratishtaou

Shree venkatesha charanou sharanam prapadye    10

paarthaaya tatsadrusha saarathinaa tvayaiva

yaou darshitou svacharanaou sharanam vrajeti

bhooyaapi mahyaamiha tou karadarshitou te

Shree venkatesha charanou sharanam prapadye    11

manh moordhni kaaliya fane vikataatavishu

shree venkataadri shikhare shirasi shruteenaam

chitttepyananya manasaam samamaahitou te

Shree venkatesha charanou sharanam prapadye   12

amlaana hrushya davaneetala keerna pushpou

shree venkataadri shikharaaabharanaayamaanou

aananditaakhila manonayanou tavaitou

Shree venkatesha charanou sharanam prapadye  13

praayah prapanna janataa pathamaavagaahyou

maatuh stanaaviva shisho ramrutaayamaanou

praaptou paraspara tulaa matulaantarou te

Shree venkatesha charanou sharanam prapadye    14

sattottarais satata sevya padaambujena

samsaara taaraka dayarthra druganchalena

soumyapayantru muninaa mama darshitou te

Shree venkatesha charanou sharanam prapadye    15(2 times)

shreesha shriyaa ghatikayaa tvadupaayabhaave

praapye tvayi svaya mupetatayaa sfurantyaa

nityaashritaaya niravadya gunaaya tubhyam

syaam kinkaro vrushagireesha na jaatu mahyam 16(2 times)

 

Shree Venkateshwara Prapatti Completed

 

Shree Venkateshwara Mangalaashaasanam

shriya kaantaaya kalyaananidhaye nidhayerthinaam

shree venkatanivaasaaya shreenivaasaaya mangalam   1

lakshmeeta vibhramaa loka subhoovibhramachakshushe

chakshushe sarvalokaanaam venkateshaaya mangalam   2

shree venkataadri shrungaagra mangalaabharanaamghraye

mangalaanaam nivaasaaya shreenivaasaaya mangalam   3

sarvaavayava soundarya sampadaa sarvachetasaam

sadaa sammohanaayaastu venkateshaaya mangalam    4

nityaaya niravadyaaya satyaananda chidaatmane

sarvaantaraatmane shreemadvenkateshaaya mangalam  5

svatassarvavide sarvashaktaye sarvasheshine

sulabhaaya susheelaaya venkateshaaya mangalam   6

parastma braahmane poornakamaaya paramaatmane

prayunje paratattvaaya venkateshaaya mangalam    7

Products related to this article

Decorative Table Stand

Decorative Table Stand

Decorative Table Stand ..

$7.00