Article Search

 RAMAYANA JAYA MANTRAM

 

jayatyatibalo raamo lakshmashcha mahaabalah

raajaa jayati sugreevo raaghavenaabhipaalitah !

Daasoham kosalendrasya raamasyaaklishtakarmanah

hanumaan shatrusainyaanaam nihantaa maarutaatmaja !! 1

 

Showing 1 to 1 of 1 (1 Pages)